23/08/2019
David Van den Bosch

Sinds de Algemene Vergadering van juni 2019 is de reglementering rond de coachlicentie aangepast.


In die zin dat elke aanvrager in het bezit moet zijn van een spelregelbewijs behaald via het Korfbalmasterz-platform. Daarnaast is er ook een opsplitsing op het vlak van speelniveau. Meer info over de voorwaarden, vind je terug op de betrokken pagina's op onze site.

Vanaf dit seizoen kan er ook enkel nog online worden aangemeld voor de aanvraag van een coachlicentie. Ook de betaling verloopt vanaf nu via ons online platform. Dit zorgt voor administratieve vereenvoudiging.

Indien je je graag wil aanmelden voor een coachlicentie voor het seizoen 2019-2020, vul dan ons aanvraagformulier in.