Alle informatie over:

 

1. Hoe word ik gediplomeerd korfbaltrainer?

Korfbalspecifieke trainersopleidingen:

Momenteel kunnen binnen het korfbal onderstaande opleidingen gevolgd worden:

Aspirant-Initiator

Binnen deze opleiding leer je:

 • Beginnende korfballers begeleiden in oefen- en spelvormen gericht naar spelen en beleven
 • Rekening te houden met didactische basisprincipes in korfbal
 • Elementaire begrippen van tactiek en techniek bij korfbal

Een opleiding Aspirant-Initiator duurt 16u en wordt georganiseerd door de korfbalfederatie (meestal in samenwerking met een club of gemeente).

Deze opleiding is dikwijls de opstap naar het volgen van een initiatorcursus. Om te kunnen deelnemen moet je min. 16 jaar worden in de loop van het kalenderjaar waarin de cursus start.

Dit niveau wordt niet erkend door Sport Vlaanderen. Dit houdt dus in dat je voor hen als niet-gediplomeerd wordt gezien. Aspirant-initiator altijd inschrijven langs website KBKB 

Initiator:

Opleiding waarbij het basisniveau van korfbal kan aangebracht worden door de cursist aan beginnende korfballers (kinderen, jongeren of volwassenen) op clubniveau. Er wordt rekening gehouden met de ontwikkelingskenmerken van de doelgroep en de ontwikkelingslijn van de korfbalsport om de startende korfballers via aangepaste sporttechnische en-tactische trainingen bepaalde leerdoelen te laten bereiken

Een opleiding Initiator duurt 66u en wordt georganiseerd door Sport Vlaanderen en de korfbalfederatie (meestal in samenwerking met een club). Het algemene en sportspecifieke gedeelte zitten verwerkt in deze cursus

Om te kunnen deelnemen moet je min. 17 jaar worden in de loop van het kalenderjaar waarin de cursus start

Trainer B:

De cursist leert in te staan voor het trainen, coachen en vervolmaken van competitieve korfballers (jongeren of volwassenen) tot op nationaal niveau. Er wordt rekening gehouden met de ontwikkelingskenmerken van de doelgroep en de ontwikkelingslijn van de korfbalsport om de competitieve korfballers via aangepaste sporttechnische, tactische en conditionele trainingen naar een hoger niveau te brengen en bepaalde prestatiedoelen te laten bereiken

Een opleiding Trainer B korfbal duurt 154 u (waarvan 43u algemeen gedeelte en 111u korfbalspecifiek). Deze opleiding wordt georganiseerd door Sport Vlaanderen ism de korfbalfederatie. Het algemene en sportspecifieke gedeelte zijn 2 aparte eenheden waarbij het algemeen gedeelte moet behaald zijn alvorens je kan deelnemen aan het sportspecifieke gedeelte. Het algemeen gedeelte kan je volgen bij Sport Vlaanderen. Dit kan zowel door middel van zelfstudie als door het volgen van lessen. Meer informatie 

Inschrijven VTS cursus

Vrijstellingstabel basismodules Algemeen Gedeelte en vrijstellingstabel sporttakgerichte opleidingen

2. Deelnameattesten sporttechnische clinics en workshops

De sporttechnische deelnameattesten zijn niet meer verkrijbaar langs het bondsbureau maar moeten gedownload worden via de VTS-app. In de toekomst kan je via deze app alle deelnameattesten bekomen van bijgewoonde sporttechnische clinics. Deelattetsen zijn nodig voor de JSK, aanvraag verlenging coachlicentie als ervaringsdeskundige en gemeentelijke subsidies.

Om de app te downloden klik hier voor Apple en klik hier voor Android 

3. Coachlicenties

Als je wedstrijden wil coachen voor Topleague A, Promoleague A of tiitelreeksen jeugd, klik dan hier voor meer informatie

Je vindt via onderstaande links talrijke documenten en videomateriaal terug om je als trainer te ondersteunen

4. Documenten - Videos

                     

 

5. Workshops en clinics 

Aanbod en inschrijven VTS plus

 

 

6. Aanbod KBKB bijscholingen:

KBKB bijscholingen altijd inschrijven langs website KBKB

Vervolgclinic Mentale begeleiding  Michaël Verschaeve, mental coach in Sports

Inhoud en onderwerpen:

 • Motivatie, arousal, flow en attributie
 • Pchychologische processen voor, na en tijdens de wedstrijd
 • Sportethiek en omgaan met blessures en inactiviteit
 • Correct functioneren in een team: cohesie, communicatie, interactie en groepsdynamiek

Aanvang: 10 december 2018  20:00

Locatie: bondsgebouw (Gabriël Vervoortstraat 4, 2100 Deurne)

Deelname kosten: 15,00 €, te storten op rekeningnummer BE71 0680 6134 7069 BIC: GKCCBEBB van de KBKB, met ref. uw naam + mentale begeleiding 10122018

 

Spelenderwijs verbeteren 

Inhoud en onderwerpen:

 • "Spelenderwijs verbeteren" heeft een tool gecreëerd om de trainers te helpen oefenstof aan te bieden en de korfbalsport dynamischer te maken. KBKB en KNKV zijn in het project gestapt.
 • clinic/demo/presentatie

Aanvang: zaterdag 23 maart 2019 10:00

Locatie: Sport Vlaanderen Herentals Vorselaarsebaan 60, 2200 Herentals

Deelname in de kosten: gratis

De deelnemende clubs kunnen na de workshop inschrijven voor de applicatie "spelenderwijs verbeteren"

Applicatie is €85,- exclusief BTW per aanvraag voor een onbeperkt aantal inlogcodes per vereniging, cursus/talentontwikkeling of opleiding. De aanvragen voor de clubs zullen via de Belgische korfbalbond gaan, zodat we ook direct gezamenlijk een overzicht hebben van wie de applicatie gebruiken .

7. Cursussen 

 • Initiator Temse

Aanvang: maandag 18 februari 2019

 • Initiator AKC

Aanvang: maandag 11 maart 2019

 • Initiator Verde

Aanvang: september 2019

 • Aspitrant initiator Kempen (De Vlieger in Kasterlee).

Aanvang:

Dinsdag 9 april 9u30-12u30 en van 13u30 tot 16u30

Woensdag 10 april 9u30-12u30 en van 13u30 tot 16u30

Donderdag 11 april 9u tot 13u

Deelname in de kosten 45€ te storten op rekeningnummer: BE 71 0680 6134 7069 (vermelding AI Kempen)