Alle informatie over:

 

1. Hoe word ik gediplomeerd korfbaltrainer?

Korfbalspecifieke trainersopleidingen:

Momenteel kunnen binnen het korfbal onderstaande opleidingen gevolgd worden:

Aspirant-Initiator

Binnen deze opleiding leer je:

  • Beginnende korfballers begeleiden in oefen- en spelvormen gericht naar spelen en beleven
  • Rekening te houden met didactische basisprincipes in korfbal
  • Elementaire begrippen van tactiek en techniek bij korfbal

Een opleiding Aspirant-Initiator duurt 16u en wordt georganiseerd door de korfbalfederatie (meestal in samenwerking met een club of gemeente).

Deze opleiding is dikwijls de opstap naar het volgen van een initiatorcursus. Om te kunnen deelnemen moet je min. 16 jaar worden in de loop van het kalenderjaar waarin de cursus start.

 

Initiator:

Opleiding waarbij het basisniveau van korfbal kan aangebracht worden door de cursist aan beginnende korfballers (kinderen, jongeren of volwassenen) op clubniveau. Er wordt rekening gehouden met de ontwikkelingskenmerken van de doelgroep en de ontwikkelingslijn van de korfbalsport om de startende korfballers via aangepaste sporttechnische en-tactische trainingen bepaalde leerdoelen te laten bereiken

Een opleiding Initiator duurt 67u en wordt georganiseerd door Sport Vlaanderen en de korfbalfederatie (meestal in samenwerking met een club). Het algemene en sportspecifieke gedeelte zitten verwerkt in deze cursus

Om te kunnen deelnemen moet je min. 17 jaar worden in de loop van het kalenderjaar waarin de cursus start

Trainer B:

De cursist leert in te staan voor het trainen, coachen en vervolmaken van competitieve korfballers (jongeren of volwassenen) tot op nationaal niveau. Er wordt rekening gehouden met de ontwikkelingskenmerken van de doelgroep en de ontwikkelingslijn van de korfbalsport om de competitieve korfballers via aangepaste sporttechnische, tactische en conditionele trainingen naar een hoger niveau te brengen en bepaalde prestatiedoelen te laten bereiken

Een opleiding Trainer B korfbal duurt 162 u (waarvan 43u algemeen gedeelte en 119u korfbalspecifiek). Deze opleiding wordt georganiseerd door Sport Vlaanderen ism de korfbalfederatie. Het algemene en sportspecifieke gedeelte zijn 2 aparte eenheden waarbij het algemeen gedeelte moet behaald zijn alvorens je kan deelnemen aan het sportspecifieke gedeelte. Het algemeen gedeelte kan je volgen bij Sport Vlaanderen. Dit kan zowel door middel van zelfstudie als door het volgen van lessen. Meer informatie 

Inschrijven VTS cursus

Vrijstellingstabel basismodules Algemeen Gedeelte en vrijstellingstabel sporttakgerichte opleidingen

2. Deelnameattesten sporttechnische clinics en workshops

De sporttechnische deelnameattesten zijn niet meer verkrijbaar langs de federatie maar moeten gedownload worden via de VTS-app. In de toekomst kan je via deze app alle deelnameattesten bekomen van bijgewoonde sporttechnische clinics. Deelattetsen zijn nodig voor de JSK, aanvraag verlenging coachlicentie als ervaringsdeskundige en gemeentelijke subsidies.

Om de app te downloden klik hier voor Apple en klik hier voor Android 

 

3. Coachlicenties 

4. Documenten - Videos

                     

 

5. Workshops en clinics 

Aanbod en inschrijven VTS plus

 

6. Aanbod KBKB bijscholingen:

Momenteel geen bijscholingen voorzien.

 

7. Cursussen 

  • Geplande cursussen najaar 2021:

    Aspirant-Initiator Deurne: Start september 2021

        Initiator Schoten: Start september 2021

        Trainer B: Start september 2021 

 

 

 

© 2019, website powered by Twizzit.com