Missie opeliding bestuurders

KBKB stelt zich tot doel de opleidingsnoden van het extrasportieve kader van korfbalverenigingen en hun overkoepelende structuren in kaart brengen en, in samenspraak met deze diverse stakeholders, een opleidingsaanbod te voorzien dat de grote diversiteit in het takenpakket van dit extrasportieve kader maximaal afdekt. Wij werken voornamelijk samen met Dynamo https://www.dynamoproject.be/
 
Doelstellingen

De maatschappelijke omgeving waarin de sportwereld en eraan verwante organisaties, federaties en clubs, wijzigen constant. Het is dan ook belangrijk dat de kaders, bestuursleden en medewerkers van de sportfederaties en van de clubs over de nodige competenties beschikken. Belangrijk is dat de nodige kennis door de verschillende structuren zelf permanent ingeschat wordt, zowel  deze van de federatie als van de clubs van hoog tot laag. Alle medewerkers in welke functie dan ook dienen hiervan dus overtuigd te worden. Ook de werknemers/medewerknemers van de KBKB vallen hieronder. Opleidingen worden zowel door de betrokken overheidsinstanties als door privé-initiatieven georganiseerd. Ook de KBKB organiseert eigen specifieke opleidingen die beantwoorden aan de eigen specifieke noden. Daar waar overkoepelende initiatieven bestaan dient de KBKB zelf geen initiatief te nemen, maar moet de KBKB alle medewerkers hierover niet alleen informeren, maar ze ook sensibileren deze opleidngen te volgen. Daar waar nodig en mogelijk kan de KBKB aan de organiserende instanties gevraagd worden de door de KBKB gewenste opleidingen te organiseren. Grotere clubs kunnen gedeeltelijk zelf instaan voor de nodige opleidingen. Hun ervaren rotten kunnen de nieuwelingen de nodige kennis bijbrengen. De kleine clubs kunnen dit niet of slechts in beperkte mate.

De laatste jaren werden verschillende opleidingen georganiseerd, ondermeer deze: Pesten, Omgaan met Ouders, Interne en externe Communicatie, Wegwijs Fiscaliteit, Werken met Vrijwilligers, Verzekeringen, Groeiplan, Fondsenwerving en Sponsoring, Respect en Beter net(samenwerken) voor bestuursleden. Uit de analyse van de deelnemers van deze opleidingen moet vastgesteld worden dat slechts een kleine groep medewerkers aan deze opleidingen deelneemt. Het moet beter.

De aangeboden opleidingen moet iedereen kunnen bereiken, elke medewerker moet zijn noden kunnen terugvinden in de aangeboden opleidingen. De nood zal wellicht het groots zijn in de clubs van de midden- en laagste reeksen. Elke aangeboden opleiding dient geagendeerd te worden op de vergadering van deze clubs/structuren. Minstens één maal per jaar dient een evaluatie gemaakt te worden van de gevolgde opleidingen en een overleg omtrent nieuwe noden.

Vragen contacteer: 

info@korfbal.be