De Koninklijke Belgische Korfbalbond (KBKB-Vlaamse Liga) startte in samenwerking met Moev, Sport Vlaanderen en de korfbalclubs een project op om korfbal meer te verankeren in de Vlaamse scholen. Een pilootproject werd gestart bij de start van het schooljaar 2016-2017. Vanaf het schooljaar 2017-2018 werd het project uitgebreid naar de andere clubs. Ondertussen nemen er reeds 27 clubs en 143 scholen deel en werden er ook in Kortrijk & Diest een project opgestart. Dit dankzij de steun die de federatie heeft gekregen van Sport Vlaanderen in het kader van de Beleidsfocus Laagdrempelig Sportaanbod. Korfbal is de ideale schoolsport door het gemengde karakter van de sport, korfbal wordt op elke leeftijd door jongens en meisjes samen gespeeld. Bovendien zorgen de specifieke regels van het spel ervoor dat er samen gespeeld moet worden. Er mag niet gelopen worden met de bal in de handen waardoor samenspel zeer belangrijk wordt. De nadruk ligt steeds op scoren, samenspelen en plezier hebben.

Om korfbal op een educatieve manier aan te brengen is het noodzakelijk dat de sportspecifieke kennis en het juiste & voldoende materiaal aanwezig is in de scholen. Op deze 2 pijlers is het project gericht. Federatie en club staan in voor de begeleiding en opleiding van leerkrachten LO en voorzien daarnaast voor de deelnemende scholen een mooi materiaalpakket. Als federatie kunnen we dit uiteraard niet alleen dragen. De medewerking van de clubs, MOEV en Sport Vlaanderen is noodzakelijk en onontbeerlijk. In de toekomst hopen we het project nog verder uit te breiden, in de 1ste plaats naar al onze clubs maar ook naar korfbalarmere regio's.

Lessenmap
Informatie scholen
Informatie clubs

Materiaal:
De federatie geeft de clubs die inschrijven in het  korfbal@schoolproject de gelegenheid om te werken met korfbalmateriaal via de KBKB.
De paal bestaat uit:

  • Vlakke metalen vloerplaat in zwarte lak
  • 3 paalelementen van 2, 1 en 0,5 meter
  • Korf in gele kunststof

 

Inlichtingen en bestellingen: E-mail: stefaan.segers@korfbal.be of liesbeth.neirinckx@korfbal.be 

Promo filmpje

spelregels scholenkorfbal

Demo lessenpakket