30/01/2024
Alexis Elewaut

 Het mentale welzijn van jongeren te versterken 


Deze expertsessie zal stilstaan bij het potentieel van sport om het mentale welzijn van jongeren te versterken. Er is sterke evidentie dat fysieke activiteit een positieve impact kan hebben op het fysieke, psychologische en sociale welzijn van jongeren. Daarnaast kan sport ook gebruikt worden om bepaalde doelgroepen aan te trekken die moeilijker bereikbaar zijn door middel van meer mentale gezondheidsprogramma’s. Er zal tijdens deze sessie stilgestaan worden bij de manier waarop sportinterventies concreet ingezet kunnen worden om jongeren beter te ondersteunen. Hierbij zal teruggegrepen worden naar zowel internationaal onderzoek als data uit het SMARTS (Strengthening Mental health and Resilience through Schools) project.  U kan deelnemen aan deze opleiding en uw kijk op mentale welzijn van de kinderen verbreden.

Spreker

Jolan Kegelaers studeerde af als klinisch psycholoog en behaalde in 2019 zijn doctoraat binnen de onderzoeksgroep Sportpsychologie en Mentale Begeleiding van de Vrije Universiteit Brussel. Binnen zijn doctoraatsonderzoek onderzocht hij onder andere hoe coaches veerkracht in hun atleten kunnen ontwikkelen. Sinds oktober 2022 is Jolan actief als postdoc onderzoeker bij de onderzoeksgroep BRUCC. In brede zin is zijn onderzoek gericht op de wijze waarop sport kan bijdragen aan het mentale welzijn van jongeren.