29/08/2023
David Van den Bosch

In het seizoen 2023-2024 zet KBKB volgende stappen in de richting van een segmentatie van onze competitie met als doel het project te implementeren in het seizoen 2024-2025.


Op de Algemene Vergadering van juni 2023 werd het concept van deze segmentatie goedgekeurd:

  • De opdeling van de competitie in topkorfbal, wedstrijdkorfbal en breedtekorfbal
  • Het opdelen van de topkorfbal- en wedstrijdkorfbalcompetitie, veld en zaal, in opeenvolgende reeksen van 6, eindigend op een “Best of 3”
  • De mogelijkheid om meerdere achttallen per club in te schrijven

Het verslag van deze Algemene Vergadering is hier te vinden.

Hoewel het raamwerk goedgekeurd werd, blijven er een aantal items waar de input van de verenigingen verder moeten verwerkt worden om tot een oplossing te komen die past binnen de visie waarop deze hervorming steunt, en die gedragen wordt door de clubs.

De Bestuursorgaan wenst hieraan in alle transparantie verder te werken en zal eerstdaags een werkgroep samenstellen, waarin we samen met vertegenwoordigers van clubs aan de slag gaan met de punten waar nog geen duidelijkheid over was, zoals de competitie U13, de licentievoorwaarden, de regels om spelers te laten overgaan van het ene naar het andere achttal binnen dezelfde club. Desgevallend zullen, zoals afgesproken, verschillende pistes uitgewerkt worden.
Samen met het Comité Reglementen en Spelregels zullen ze ook de concepten vertalen in teksten die voorgelegd kunnen worden aan de clubs.

 

Op voorwaarde dat de nieuwe reglementsteksten goedgekeurd worden, zal tussen het competitiejaar 2023-2024 en 2025-2026 een overgang gemaakt moeten worden van reeksen van 8 naar reeksen van 6, rekening houdend met de segmentatieprincipes en de licentievoorwaarden.

Het Dagelijks Bestuur is van mening dat deze nieuwe indeling gebaseerd moet zijn op de finale ranking na het afwerken van de competitie 2023-2024, met inbegrip van de finalewedstrijden en beslissingswedstrijden.

De nieuwe reeksen zullen bijgevolg als volgt samengesteld worden:

Als een club volgens dit principe in het segment Topkorfbal geklasseerd zou worden, maar niet voldoet aan de licentievoorwaarden , wordt het hoogste achttal van deze club ingeschreven bovenaan in Wedstrijdkorfbal 1.

In dit fictieve voorbeeld voldoet de ploeg die als derde eindigt in de Promoleague niet aan de voorwaarden: