04/04/2023
Stefaan Segers

De trefdag is een ontmoetings- en bijscholingsdag voor trainers, begeleiders en bestuurders die werken met personen met een verstandelijke beperking. 


Op zaterdag 13 mei organiseert G-Sport Vlaanderen een trefdag "begeleiden van sporters met een verstandelijke handicap en/of autisme" in Liedekerke.

De trefdag is een mix van kennisoverdracht en interactie. Door het uitwisselen van ervaringen, toelichting door experts en workshop leren ze van elkaar en van professionelen in het veld. Het geschikte moment om te netwerken met andere train(st)ers of clubs.

 

In kader van de samenwerking G-Sport Vlaanderen & KBKB kunnen trainers en begeleiders deelnemen aan ons leden tarief van 15 euro.

Sportclubs die een aanvraag indienen bij Sport Vlaanderen voor een opstartende of duurzame G-sportwerking kunnen deze kost in het dossier inbrengen.

 

Meer info & inschrijven kunnen jullie op volgende pagina.