24/06/2022
YVES DAELMANS

Na 2 jaar onderbreking waren we blij onze trouwe leden weer eens even in de bloemetjes te mogen zetten. 


Het doet deugd mensen te hebben die 50-60-70 en 80 jaar lid zijn van de korfbalbond; gezien de ontbrekende edities in 2020 en 2021 een lange lijst met gevierden!

In 2020-21-22 kenden we 47 leden die de kaap van 50 jaar lidmaatschap KBKB bereikten, waarvan er vorige week 19 aanwezig waren op de huldiging.

We springen 10 jaar verder en komen bij de groep 60 jaar lidmaatschap. In totaal telden we 19 oud-korfballers waarvan er 9 in de bloemetjes gezet konden worden.

De afgelopen 3 jaar passeerden ook weer 9 leden de kaap van 70 jaar:

Gaston Ruts, Anny Blyweert, Henriette Luypaers, Gerda Van Esbeen, Jozef Van Hove, Henri Mattheyses, André Van den Berghe en Angèle Polfliet.

En ook dit jaar, en eigenlijk was het in 2021, dat we weer iemand konden vieren met 80 jaar lidmaatschap: Julienne Laurents!