06/05/2020
Mercedes Van den Eynde

Het Dynamo Project heeft inmiddels zijn online webinars op punt staan en publiceert nu een kalender voor de maand mei.


Elke week in mei voorziet het Dynamo Project gratis online webinars over tal van interessante onderwerpen voor jullie als sportclub. De online sessies gaan steeds door van 20u tot 21u30. Hierbij een overzicht van de geplande thema's:

Hoe ga je in je sportclub om met seksueel grensoverschrijdend gedrag? 

De toolkit die speciaal voor sportclubs werd uitgewerkt rond dit thema wordt hierin toegelicht. Deze methodiek is opgebouwd uit 6 stappen. Bij elk van deze stappen wordt tijdens de sessie stilgestaan. Op basis van deze informatie kunnen jullie binnen jullie korfbalclub gaan kijken wat mogelijk is. Dit kan gaan van basisacties uitwerken tot een totaalaanpak verwezenlijken.

Datum: Donderdag 7 mei 20u-21u30

Meer informatie over deze sessie en de inschrijflink zijn hier te vinden.

De nieuwe VZW wetgeving

Alle zaken die met het invoeren van de nieuwe VZW wet zijn veranderd of toegevoegd aan de wetgeving worden tijdens deze sessie bekeken. Het kan gaan over de aanvullingen die in de statuten moeten gebeuren, de nieuwe regels rond bestuursaansprakelijkheid tot de uitbreiding van vereniging zonder winstoogmerk naar vereniging zonder winstuitkering.

Datum: Donderdag 14 mei 20u-21u30

Alle praktische informatie over deze webinar kan je hier nalezen.

Vergoedingen in de sportsector

De verschillende vergoedingsmogelijkheden die bestaan voor de sportsector worden overlopen. Er wordt kort ingegaan op de gevolgen van de vernietiging van het verenigingswerk. 

Datum: Dinsdag 19 mei 20u-21u30

Meer informatie is hier te vinden. 

De nieuwe Privacywet op maat van de sportclubs

Inmiddels is de GDPR wetgeving 2 jaar oud, tijd voor een evaluatie. Daarnaast worden de keypoints van deze wetgeving nog eens opnieuw op een rij gezet. Hoe voer je als club een goed en wettelijk privacybeleid? Welke tools worden aangereikt om jullie als club hierin te ondersteunen? Dit zijn maar een aantal vragen die tijdens deze laatste sessie in mei aan bod zullen komen.

Datum: Donderdag 28 mei 20u-21u30

Praktische info en hoe je je kan inschrijven is hier te raadplegen.

 

Bron: www.dynamoproject.be