De missie van comité ondersteuning clubs (COC)

Het comité ondersteuning clubs is verantwoordelijk voor alle korfbalclubs binnen de KBKB. Ze informeren, ondersteunen en begeleiden deze clubs om hun werking verder te optimaliseren. Het comité bestaat uit adviseurs die met een open visie op de korfbalwereld voorstellen naar voor schuiven om de communicatie tussen clubs en KBKB verder te ontwikkelen en verbeteren.

Het doel van comité ondersteuning clubs

  • Informeren van clubs over beleidswijzigingen van de Raad van Bestuur
  • Het detecteren van noden en behoeften van de bestaande clubs
  • He toplijsten van deze zaken en voorleggen bij de Raad van Bestuur
  • Terugkoppelen van de resultaten naar de clubs
  • Forum geven waarbij de clubs hun beleidswijzigingen kunnen voorstellen
  • Het organiseren van regiovergaderingen op regelmatige tijdstippen
  • Het bezoeken van korfbalclubs met noden of problemen en deze inventariseren. Deze bezoeken zullen uitgevoerd worden door de clubcoördinator en/of clubadviseur.
  • Het opstellen van de clubbarometer en de resultaten bezorgen aan de clubs. Deze kan een leidraad vormen voor de club zelf om zijn beleid verder op af te stemmen.

Clubcoördinator versus clubadviseur

  • Clubcoördinator: Mercedes Van den Eynde

        = werkt oplossingsgericht aan lange termijn oplossingen zodat alle clubs versterkert worden.

        - Vaste medewerker KBKB

        - Onderhouden van contacten met alle clubs

        - Aanspreekpunt voor alle clubs

        - Vormt een brug tussen clubs, KBKB en comité ondersteuning clubs

        - Steun voor clubs in de omkadering van het clubbestuur en de bijbehorende taken

        - Behoeften en opportuniteiten detecteren

        - Vrijwilligers KBKB in kaart brengen

        - Contacteren van openbare besturen en scholen

        - Opstarten van nieuwe korfbalclubs

  • Clubadviseur

        = luisterend oor, eerste aanspreekpunt om vragen, opmerkingen of problemen te signaleren.

        - Vrijwilliger van de KBKB

        - Onderhouden van relaties met clubs

        - Vraagbaak en 1ste aanspreekpunt voor clubs

        - Knelpunten en opportuniteiten helpen in kaart brengen

        - Bespreken van de clubbarometer met betreffende clubs

Huidige samenstelling van het comité