06/02/2020
JEAN M. RUTS

De Bestuurlijke Mededelingen 03 met bijlagen werden gepubliceerd. 


In de BM 03 kan je de verslagen vinden van:

  • Raad van Bestuur van 09/01/2020
  • Disciplinair Comité
  • Comité Wedstrijdzaken
  • Lange lijst boetes

 

In de bijlagen:

  • Uitslagen zaalcompetitie 2019-2020
  • Klassering zaalcompetitie 2019-2020
  • Ledenstatistiek van januari 2020

 

Veel leesplezier!