10/06/2024
YVES DAELMANS

Mededeling namens het Bestuursorgaan van de KBKB


Soms kijk je zomaar even achterom en zie je het pad dat je hebt afgelegd. Dit pad is niet altijd recht, maar het heeft je gebracht waar je nu staat.

Soms dwingen de omstandigheden je om achterom te kijken of zelfs een stukje terug te lopen. Maar ook dat hoort bij de weg die je aflegt.

Eind 2023 heeft de KBKB een moeilijke periode gekend, maar er werd door Team KBKB en de bestuurders hard gewerkt aan continuïteit en vernieuwing. Tijdens de Algemene Vergadering in december was het bestuursorgaan optimistisch: we keken uit naar de aanstelling van een nieuwe algemeen directeur, de opmaak van een nieuw beleidsplan, en de verdere uitwerking van het segmentatieverhaal.

We kenden ook mooie korfbalmomenten, zoals de finales, zowel in zaal als buiten.

Vooruitgang boeken is echter niet altijd eenvoudig. Opnieuw kwamen enkele uitdagingen op ons pad. Onze ervaren projectmedewerker Stefaan Segers kondigde aan dat hij de federatie zal verlaten. En kort daarna liet ook algemeen directeur Sahadi Daria weten dat zijn eigen bedrijf sneller groeit dan verwacht, waardoor de combinatie met zijn werk bij KBKB te veel wordt.

Met het vertrek van deze twee medewerkers voor de deur, verliezen we opnieuw een groot stuk interne expertise. Om het opgebouwde werk niet verloren te laten gaan, was het bestuursorgaan genoodzaakt om enkele kordate beslissingen te nemen.

Sahadi Daria zal op 30 juni 2024 de federatie verlaten. Het bestuursorgaan heeft besloten dat vanaf dat moment huidig voorzitter Patrick Risch de dagelijkse leiding van de korfbalfederatie zal overnemen als afgevaardigd bestuurder. Hij behoudt bijgevolg zijn mandaat als bestuurder en zal voltijds de functie van algemeen directeur en secretaris-generaal opnemen. Patrick zal naast de dagelijkse leiding over team KBKB ook het gezicht van KBKB blijven.

Aangezien die functie van Patrick niet verenigbaar is met het voorzitterschap van het Bestuursorgaan, werd een nieuwe voorzitter verkozen uit de onafhankelijke bestuurders. Inge Van Acker zal vanaf 1 juli de rol van voorzitter van het Bestuursorgaan opnemen.

We realiseren ons dat dit vragen oproept. Tijdens de Algemene Vergadering van 22 juni zal het Bestuursorgaan hierover toelichting geven en vragen beantwoorden.

 

Het Bestuursorgaan van KBKB