07/05/2020
David Van den Bosch

KC Temse diende een aanpassing in van hun reglementsvoorstel om met twee A-achttallen in te schrijven in de competitie.


Omwille van de restricties opgelegd betreffende de verspreiding van het Corona Covid 19 virus, kregen alle clubs de mogelijkheid om digitaal hun stem uit te brengen over het voorstel van KC Temse.

Het voorstel betreffende het inschrijven van een tweede achttal in de competitie werd echter opnieuw niet goedgekeurd door de stemgerechtigde clubs. De kleine wijzigingen aan

  • Art. 115 RvW
  • Art. 127-1 & Art. 127 Afwijking jeugd RvW
  • Art. 47-1 RvW

werden wel goedgekeurd door de clubs. Een aangepaste versie van het Reglement van Wedstrijden kan u terugvinden onder Reglementen op onze site.