20/08/2019
Mercedes Van den Eynde

Met de invoering van het nieuwe wetboek voor vennootschappen en verenigingen zijn er enkele wijzigingen te merken in de vormvereisten van de statuten.


De statuten vormen eigenlijk de spelregels van de vereniging. Hierbij een overzicht van de wettelijke bepalingen omtrent statuten. 

Wettelijke verplichte statutaire bepalingen

 • Naam VZW
 • Gewest waar de zetel gevestigd is (hoef niet langer het adres te zijn)
 • Minimum aantal leden
 • Precieze omschrijving van het belangeloos doel en de activiteiten (vb. organiseren van trainingen)
 • Voorwaarden en formaliteiten toe- en uittreding van leden
 • Algemene Vergadering: bevoegdheid, wijze bijeenroeping en wijze waarop beslissingen aan leden en derden worden meegedeeld
 • Wijze benoeming en ambtsbeëindiging bestuurders, dagelijks bestuur en personen die de VZW vertegenwoordigen
 • Maximumbedrag bijdragen en stortingen leden
 • Bestemming netto-actief bij ontbinding
 • Duur VZW als niet opgericht voor onbepaalde duur

 

Wat is nieuw?

 • Specifieke vermelding van het gewest waarin de maatschappelijke zetel gevestigd is
 • Een beschrijving van het belangeloos doel van de VZW
 • Gedetailleerde omschrijving van de activiteiten van de VZW

 

Sanctie

Ontbreekt er iets van bovenstaande items in de statuten dan kan de nietigheid van de VZW uitgesproken worden. 

 

Statutenwijziging

 • Wijzigingen aan de statuten moeten steeds goedgekeurd worden door de algemene ledenvergadering.
 • Voor de goedkeuring is 2/3 aanwezigheid nodig. En van die aanwezigheid een 2/3 van de stemmen alvorens de wijzigingen goedgekeurd zijn.
 • Een publicatie in het Belgisch Staatsblad is verplicht wanneer de wijzigingen één van de wettelijke statutaire bepalingen betreft. 

 

Deadline

 • Zodra je als vereniging een aanpassing doet aan je statuten ben je vanaf 1 januari 2020 verplicht om de bovenstaande nieuwigheden in één beweging mee op te nemen. 
 • Ten laatste tegen 1 januari 2024 moeten de nieuwe statutaire bepalingen toegevoegd zijn.

 

Hulp nodig?

 • Het Dynamoproject kijkt opgestelde statuten van clubs na en bezorgt hen hierover feedback.
 • Je kan deze ondersteuning terugvinden via deze link

 

Bron: SBB, www.scwitch.be en Wetboek Vennootschappen en Verenigingen