29/03/2019
ALEXIS ELEWAUT

De gratis vrijwilligersverzekering die reeds jarenlang bestond, kan vanaf 1 april aangevraagd worden bij het Vlaams Steunpunt Vrijwilligerswerk. 


De verzekering is vooral interessant voor feitelijke verenigingen, vzw's die opstarten en vzw's zonder personeel. De organisatie kan gratis maximaal 1.000 vrijwilligersuren verzekeren. De verzekering biedt waarborgen voor: burgerrechtelijke, buitencontractuele aansprakelijkheid, rechtsbijstand en lichamelijke ongevallen.

Wat verandert er? 

  • De erkenningsvoorwaarden worden aangepast. Organisaties die eerder al een beroep deden op deze gratis verzekering en hiervoor een erkenningsnummer hadden, zullen een nieuw erkenningsnummer moeten aanvragen. 
  • Via www.gratisvrijwilligersverzekering.be(externe link) kunnen organisaties hun erkenning aanvragen en activiteiten beheren.
  • Organisaties met een maatschappelijke zetel in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest vragen vanaf 1 april hun erkenning aan bij het Vlaams Steunpunt Vrijwilligerswerk, niet meer bij de VGC.