15/12/2020
David Van den Bosch

Algemeen

Op de Algemene Vergadering van 12 december 2020 konden clubs al voor de eerste keer kennismaken met Baristaz. Zij zijn een adviesbureau die besturen bij verenigingen wil versterken door middel van praktijkgerichte procesbegeleiding. Verder gaan zij aan de slag rond bepaalde topics om zo doorheen het traject een gedragen visie uit te werken met de betrokken club.

Hieronder is de videopresentatie van Baristaz te bekijken! De pdf versie kan hier geraadpleegd worden.

Op de Algemene Vergadering van 4 december 2021 gaf de KBKB een korte terugkoppeling over de ervaringen van het eerste afgewerkte traject

Traject

Concreet zal het traject dat zij in samenwerking met de KBKB zullen aanbieden bestaan uit 4 à 5 workshops. Het is de bedoeling dat elke club een afvaardiging (maximaal 5 personen) voorziet voor het ganse traject. Het beste resultaat wordt bekomen wanneer dezelfde mensen alle workshops volgen. De afvaardiging bestaat bij voorkeur uit een diverse samenstelling van “doelgroepen” binnen de club. Bijvoorbeeld: een bestuurder, een trainer, een jeugdlid, een ouder, een vrijwilliger,…

Jaarlijks zullen er 2 trajecten georganiseerd worden waarvoor telkens 5 clubs kunnen inschrijven. Zijn er meer inschrijvingen voor een traject dan zal het comité ondersteuning clubs de motivaties screenen en een selectie maken. Dit project zal 4 jaar lang duren, zodat alle clubs de kans krijgen om deel te nemen aan een traject.

Timing

Traject 1: start in februari en loopt ongeveer tot juli 2021: Verde, Joki, Anderlecht, Spartacus/NDN, KCBJ

Traject 2: start in september 2021 en loopt ongeveer tot februari 2022: Putse, Hoevenen, AKC/Luma, Leuven

Traject 3: start in maart en loopt ongeveer tot juli 2022

Traject 4: start in maart en loopt ongeveer tot juli 2022

De timing van de trajecten kan eventueel nog variëren naar aanleiding van de coronacrisis. 

Prijs

De normale kostprijs van een traject is 500 euro. Als je inschrijft als club dienen jullie slechts 20% of 100 euro te betalen. Kunnen jullie na afloop van het traject aantonen dat jullie plan van aanpak volledig hebben uitgewerkt en uitgerold in de club krijgen jullie ook dit bedrag terugbetaald!

Hoe aanmelden?

Heeft de club interesse om deel te nemen aan het traject? Stuur dan een mail naar David Van den Bosch (david.van.den.bosch@korfbal.be). In deze mail graag volgende zaken vermelden:

- Rond welke thema’s wilt de club aan de slag gaan?

- Schrijf een korte motivatie waarom de club wenst deel te nemen aan een traject

- Wie zal het aanspreekpunt vormen voor dit project binnen de club?

 

Deadline voor aanmelding is 4 februari 2022. Geselecteerde clubs zullen rechtstreeks gecontacteerd worden.

 

Meer informatie over Baristaz kan je vinden op hun website.