29/06/2023
Stefaan Segers

Dit kadert in een beginnende samenwerking tussen FSEOS - KBKB.


Een klein jaar geleden werden de eerste contacten gelegd. Deze verkennende contacten kaderden in de eerste intenties van de federatie om korfbal meer zichtbaarheid & bekendheid te geven over de taalgrens*. Er zijn in het verleden al wel meer initiatieven genomen, maar deze gesprekken waren meer gericht om een duurzame samenwerking neer te zetten en gebruik te maken van het bestaand netwerk.

FSEOS is een organisatie, vanuit het Officieel Gesubsidieerd Onderwijs, die zich vooral richt op de sportieve tak. Deze organisatie heeft als doel om de schoolsport te promoten en ook in het bijzonder de ontdekking van nieuwere sporten. Sporten die naast hun specifieke sportieve waarden ook de fundamentele kwaliteiten ontwikkelen die essentieel zijn voor de goede fysieke conditie van jongeren, namelijk: kracht, flexibiliteit, uithoudingsvermogen, snelheid, coördinatie... Deze elementen vormen, volgens FSEOS, immers de fundamenten van elke latere sportbeoefening. 

Wij zijn van mening dat korfbal hierbij een mooie toevoeging kan zijn aan hun jaarprogramma en werken hierbij tegelijkertijd aan het creëren van meer bekendheid rond onze mooie sport. De eerste stappen van deze beginnende samenwerking werden gezet in de vorm van initiaties tijdens de lessen LO, alsook medewerking aan enkele sportdagen waarbij we beroep deden op enkele gasttrainers. Voor volgend schooljaar wordt bekeken of we hierbij een eerste scholentoernooi kunnen organiseren en alzo te trachten een vaste waarde te worden tussen de verschillende bestaande disciplines waarvan jaarlijks toernooien worden georganiseerd.

In de eerste instantie zullen we hierbij focussen op activiteiten in Waals-Brabant en dus specifiek een samenwerking met FSEOS Waals-Brabant. Na evaluatie en afhankelijk van de mogelijkheden met andere regio's, zal er bekeken worden welke verdere stappen er nog ondernomen kunnen worden in een samenwerking met FSEOS. De initiatieven in Wallonië komen mede tot stand met steun van de Nationale Loterij.


     

* zo werkte de federatie op 26/5 bijvoorbeeld ook mee aan het allereerste nationale evenement van de Urban Youth Games in Molenbeek waar 1500 kinderen uit alle hoeken van het land aan deelnamen