22/10/2022
YVES DAELMANS

Ludo Wils heeft meer dan 55 jaar de korfbal verslaggeving verzorgd voor de Volksgazet, Gazet van Antwerpen en Het Nieuwsblad.


 

 

Afgelopen zomer kwam er echter een abrupte aankondiging dat het sportaanbod in de kranten sterk verminderd zou worden en ook korfbal was hiervan de dupe. Gisteren werd ook 'officieel' dit hoofdstuk voor Ludo afgesloten.

Geen leuke manier om de jarenlange inzet als krantenmedewerker plots tot een einde te zien komen.

De Raad van Bestuur van de KBKB wil dan ook graag erelid Ludo Wils van harte bedanken voor de vele bijdragen van zijn hand en zijn tomeloze goesting en energie om de korfbalsport te promoten gedurende die ganse periode.