27/04/2021
David Van den Bosch

Vandaag blaast onze federatie 100 kaarsjes uit.


Er werd reeds korfbal gespeeld alvorens er sprake was van de oprichting van een officiële overkoepelende sportfederatie. Vijf clubs beoefenden reeds korfbal: Blauw-Wit (niet te verwarren met het bestaande Blauw-Wit), Brabo, Maccabi, Scaldis en A.K.C.

Korfbal kwam in België via onze noorderburen overgevlogen. Dit gebeurde onder meer door de vestiging van Amsterdamse diamanthandelaars in Antwerpen, een demonstratiewedstrijd op de Olympische Spelen van Antwerpen in 1920 en de terugkeer van Belgen die ondergedoken waren in Nederland gedurende de eerste wereldoorlog. Amsterdamse diamanthandelaars stichtten in Antwerpen de eerste korfbalclub op Belgische bodem: Maccabi (28 maart 1919). Even later gevolgd door Blauw-wit (13 september 1920). Beide clubs waren jammer genoeg gedoemd te verdwijnen tijdens de Tweede Wereldoorlog omwille van hun joodse herkomst.

Scaldis Sporting Club, een Antwerpse vereniging voor naschoolse opvoeding en ontspanning, richtte naast hun atletiek-, voetbal- en toneelafdeling ook een korfbalafdeling op. De officiële stichtingsdatum is 1 april 1920. Naast bovenstaande drie clubs, werden er nog twee clubs opgericht voor de stichting van de KBKB: Brabo (een afdeling van een turnkring voor meisjes) en de Antwerpse Korfbalclub (AKC).

De eerste vraag naar een vergadering voor de oprichting van een Belgische Korfbalbond kwam van AKC in een brief van hun voorzitter Edmond De Combe gericht aan Scaldis Sporting Club afdeling Korfbal op 7 april 1921. Hij leerde korfbal kennen via zijn dochter en schoonzoon, Julia De Combe en Vik Vereecken, die samen de kleuren van Scaldis verdedigden tijdens de eerste reglementaire wedstrijd ooit, gespeeld op Kerstmis 1920. Deze wedstrijd werd gespeeld tegen PSV Eindhoven op de terreinen van Scaldis in het Nachtegalenpark. Na deze wedstrijd, die trouwens gewonnen werd door Scaldis met 2-1, kwamen de stichtingsideeën voor een korfbalbond op gang.

De opstartvergadering vond plaats op 28 april 1921 in Hotel “Au Tigre Royal”, Statieplein 10 te Antwerpen. De eerste officiële competitie kon dus van start gaan met slechts één reeks en één landskampioen: Scaldis. Eén jaar later speelde men reeds met vijf ploegen in een hoofdreeks, tweemaal vijf ploegen in een tweede reeks en een viertal ploegen in een derde klasse. Na vijf jaar speelde men reeds in gewestelijke reeksen.

De eerste bondsvoorzitter was Edmond De Combe terwijl schoonzoon Vik Vereecken de functie van secretaris op zich nam. Vanaf augustus kreeg het bestuur de hulp van een ondervoorzitter en een vijftal leden die gedurende een jaar die functies volbrachten. In 1922 betreurde de federatie het overlijden van zijn eerste voorzitter zodat zijn voorzittersschap overgenomen werd door Vik Vereecken. Deze beheerde de Bond voor een viertal jaren. De volgende voorzitter in lijn was Charles Zijs, die maar liefst 32 jaren van voorzittersschap voor zijn rekening nam (1927 tot 1962). Na deze lange periode kwamen vervolgens Alfons Janssens, Livin Van Den Breede, Herman Gielen, Jean-Claude Ghillebert, Marc Van Leuven en huidig bondsvoorzitter Danielle Ruts, de eerste vrouwelijke voorzitter.  

In 1921 werd de federatie opgericht onder de naam “Belgische Korfbalbond”, afgekort B.K.B. Begin maart 1951 werd de vereniging omgevormd tot een vereniging zonder winstoogmerk (vzw). Nog diezelfde maand kreeg de federatie de eer het predicaat “Koninklijke” toe te voegen zodat de benaming gewijzigd werd tot “Koninklijke Belgische Korfbalbond”, afgekort KBKB. Deze benaming werd na de algemene vergadering van 12 oktober 1985 aangevuld tot “Koninklijke Belgische Korfbalbond - Vlaamse Liga” waarbij de gangbare afkorting van KBKB werd behouden.  

Met dank aan KBKB Archivaris Wim Maerievoet voor het grondige onderzoek.