22/04/2021
Mercedes Van den Eynde

Eind maart is het eerste traject met de externe partner Baristaz van start gegaan!


De eerste 5 clubs: Joki, KCBJ, Olympia Anderlecht, Spartacus en Verde gingen enthousiast aan de slag tijdens de eerste workshop van Baristaz. 

Baristaz heeft tot doel om doorheen een traject van 4 workshops clubs te versterken. Deelnemende clubs zijn vrij om te bepalen rond welk thema zij aan de slag gaan. Het kan hierbij gaan om een plan rond jeugdwerking op te maken, een vrijwilligersbeleid uittekenen, visie uitwerken rond trainers, versterken van het bestuur op administratief vlak,...

Het unieke karakter van dit traject is de smeltkroes aan mensen die deel uitmaken van het trajectteam van een club. Zoveel mogelijk verschillende doelgroepen binnen de club worden vertegenwoordigd in het traject. Het is super om te zien hoe ouders, bestuurders, spelers, trainers samenwerken rond een centraal thema om de club naar een hoger niveau te stuwen.

De eerste workshop is zoals gezegd al even achter de rug. De clubs hebben zich kort voorgesteld en kennisgemaakt met de andere deelnemende clubs. Er werd gebrainstormd over valkuilen en sterkten waardoor clubs al een eerste keer zicht krijgen op mogelijke topics waarmee ze aan de slag kunnen gaan. 

De sessie werd vervolgd met een stukje theoretische informatie om clubs handvaten aan te reiken om zichzelf kritisch onder de loep te nemen en te reflecteren over de werking. 

Workshop 2 staat volgende week al op de agenda met als onderwerp de presentatie van een clubscan die de clubs hebben uitgevoerd. De scan behandelt een heel aantal thema's zoals: communicaite, bestuur, financiën, infrastructuur, maatschappelijke thema's, sprotief beleid en ledenbeleid. Het doel is om de stand van zake op te meten op vlak van de bovenstaande thema's.

Tegen het einde van juni zullen de clubs een duidelijk plan uitgewerkt hebben rond een door hen gekozen topic waarmee ze ook na het traject verdergaan. In samenwerking met de KBKB en specifiek de clubondersteuner wordt het uitwerken en de implementatie van het plan opgevolgd.