Inhoud

1. Rechtspersonenbelasting

2. Rechtspersonenbelasting versus vennootschapsbelasting

 

1. Rechtspersonenbelasting

Deadline

De uiterste datum hangt af van jullie boekjaar en de algemene vergadering van de club. Maar voor de meeste sportclubs zal deze eind september zijn. Op volgende link kan je raadplegen wanneer voor jouw vereniging de uiterste datum bepaald is.

De aangifte

 • Deze aangifte mag je niet verwarren met de jaarlijkse neerlegging van de jaarrekening. Een VZW is jaarlijks verplicht om beide zaken in te dienen.
 • Een aangifte in de rechtspersonenbelasting is wettelijk verplicht. Ook wanneer je VZW niets moet betalen, zal er een aangifte gedaan moeten worden.
 • Aangifte kan je indienen via de applicatie BIZTAX. Ondervind je problemen met het openen van de applicatie dan zijn hier mogelijke oplossingen te raadplegen.
 • Een kaartlezer is nodig om de aangifte af te ronden.

Meer informatie

 • Op volgende link is er informatie terug te vinden over de manier waarop de aangifte gedaan moet worden.
 • Hier is een uitgebreide handleiding terug te vinden over de rechtspersonenbelasting en de wettelijk verplichte aangifte hiervan. Hierin staan ook de stappen met screenshots van BIZTAX uitgelegd.

 

2. Rechtspersonenbelasting versus vennootschapsbelasting

De nieuwe Wet voor Vennootschappen en Verenigingen van 2019 laat meer ruimte voor vzw’s op vlak van winstoogmerk. Maar wanneer valt je club nu onder vennootschapsbelasting of wanneer blijf je onder de rechtspersonen belasting?

De nieuwe wet staat winstoogmerk toe zolang er geen sprake is van winstuitkering. Dit is enkel toegestaan binnen een vennootschap. Statutair kan het interessant zijn om de doelstellingen te verruimen en winstoogmerk op te nemen maar let op de fiscale gevolgen hiervan!

Heel algemeen gesteld kunnen we zeggen dat bedrijven vennootschapsbelasting dienen te betalen terwijl de vzw’s onder de rechtspersonenbelasting vallen. Wanneer we echter in de praktijk gaan kijken, blijkt het niet zo zwart-wit te zijn.

 • Verricht je vzw als enige activiteit een economische handeling, dan zal de vereniging onder de vennootschapsbelasting vallen. In dit geval zal in de statuten het hoofddoel van commerciële aard zijn. Voor sportclubs wordt dit best vermeden aangezien de sociale en sportieve doelstellingen prioriteit zouden moeten zijn.
 • Wat gebeurd er in een situatie waarbij een combinatie van economische en niet-economische handelingen wordt gemaakt. Willen jullie met jullie club onder de rechtspersonenbelasting blijven vallen, hou dan rekening met volgende criteria.
 • Het gaat om alleenstaande of uitzonderlijke verrichtingen.
 • De verrichtingen zijn beleggingen van fondsen ingezameld in het kader van het statutaire doel.
 • De verrichtingen bestaan in een bedrijvigheid die slechts bijkomstig op nijverheids- of handelsverrichtingen betrekking heeft of die niet volgens die methoden wordt uitgevoerd.

Een belangrijke kanttekening is dat bovenstaande criteria steeds bekeken moeten worden per specifieke en concrete situatie.

Wil je graag over dit onderwerp meer weten? Lees dan zeker het artikel van Sylvia Thienpont over de rechtspersonenbelasting. Je kan dit hier raadplegen.

Twijfels onder welke belasting jouw korfbalclub valt? Schrijf je dan in voor een fiscale begeleiding aangeboden door het Dynamo Project. Inschrijven kan hier.

Bron: VSF, Dynamo Project