05/02/2021
Liesbeth KBKB

Uit de bevraging rond de leeftijdscategorieën die in december werd uitgestuurd bleek er bij de clubs wel wat enthousiasme te zijn om dit aan te passen.


Het aanpassen van de jeugdcategorieën (U8,U10,U12,... naar U7,U9,U11,...) vraagt een goedkeuring van onze clubs gezien de reglementen hiervoor dienen aangepast te worden. Daarenboven dient deze beslissing tijdig te vallen zodanig dat clubs en federatie zich kunnen organiseren voor de start van het nieuwe seizoen. De Raad van Bestuur is daarom samen met de Directie Jeugdbeleid aan de slag gegaan om in de komende maanden dit voorstel formeel aan de clubs voor te stellen om dan, indien goedgekeurd, in te gaan bij de start van het seizoen 2021-2022.