15/11/2018
ALEXIS ELEWAUT

De sporttechnische deelname attesten kan je voortaan downloaden langs de VTS-app


De sporttechnische deelnameattesten zijn niet meer verkrijbaar langs het bondsbureau maar moeten gedownload worden via de VTS-app. In de toekomst kan je via deze app alle deelnameattesten bekomen van bijgewoonde sporttechnische clinics. Deelattesten zijn nodig voor de JSK, aanvraag verlenging coachlicentie als ervaringsdeskundige en gemeentelijke subsidies.

Om de app te downloden klik hier voor Apple en klik hier voor Android