28/07/2018
ALEXIS ELEWAUT

Op 8 oktober 2018 start de cursus Trainer B in het bondsgebouw van de KBKB.


Door het volgen van deze opleiding leert de cursist in te staan voor het trainen , coachen en vervolmaken van competitieve korfballers (jongeren, adolescenten en volwassenen) tot op het nationaal niveau, rekening houdend met de ontwikkelingskenmerken van de doelgroep en de ontwikkelingslijn van de korfbalsport, teneinde de sporters via aangepaste sporttechnische, -tactische en conditionele trainingsopbouw te laten doorstromen naar een hoger niveau en prestatiedoelen te bereiken.

Aanvang: maandag 29 oktober 2018 19:00

Locatie: bondsgebouw (Gabriël Vervoortstraat 4, 2100 Deurne)

Toelatingsvoorwaarden: in het bezit zijn van een initiator korfbal + algemeen gedeelte instructeur B en algemeen gedeelte Tr B

Inschrijven: kan je via deze link