20/08/2022
Alexis Elewaut

Inschrijven verplicht op Zaterdag 3 september 2022 10u00 of Woensdag 7 september 2022 20u00

Docent: Hans Van Hellemont


Hoe word je club- of KBKB scheidsrechter?
Na het halen van je spelregelbewijs, voorzien we 2 workshops.


WORKSHOP-deel 1
INTERACTIEVE WORKSHOP m.b.t. wedstrijdformulier, licentiecontrole, protest, scheidsrechtersgebaren, looplijnen van de scheidsrechter en fluitintonatie.


WORKSHOP-deel 2
Samen zoeken we een oefenwedstrijd waar jij als scheidsrechter zal optreden. We voorzien voor jou een scheidsrechterscoach die op de wedstrijd aanwezig zal zijn. Hij zal jou met tips en tricks bijstaan en indien nodig het spel stilleggen en bijsturen waar nodig. Tevens zullen ook de randvoorwaarden (wedstrijdformulier, vervangingen, clubafgevaardigde,....) en een aantal mogelijke scenario's aan bod komen, dit alles in PRAKTIJKVORM.


Opleidingsduur
We voorzien de 2 workshops binnen de maand afgewerkt te hebben. Indien jij of je coach het nodig vindt om meerdere oefenwedstrijden te fluiten, kan dit perfect. Onze scheidsrechterscoach kan je tot maximaal 3 wedstrijden bijstaan waardoor je gericht kan leren in de praktijk.


Start
Je schrijft je in op de website van de KBKB en het scheidsrechterscomité organiseert de nodige workshops en coaching.

MasterZ

Met zelfstudie kan je met MasterZ je spelregelbewijs behalen (theoretische proef). De website zal u door de procedure leiden en iedereen kan op eigen tempo zijn reglementen onder de knie krijgen. Log in aan te vragen via de KBKB (info@korfbal.be).


Toelating

  • Je bent in het bezit van het Spelregelbewijs
  • Als je examen wilt doen ben je minimaal 16 jaar

Wil jij KBKB scheidsrechter worden en aangeduid worden voor officiële wedstrijden  moet je een praktische proef afleggen: 
Je coach zal na maximaal 3 praktijkgerichte oefenwedstrijden oordelen of je in staat bent om een competitiewedstrijd te fluiten. Indien wordt aangegeven dat je alles goed beheerst, zal je aangeduid worden om een competitiewedstrijd bij A-jeugd te fluiten. Hier zal een coach aanwezig zijn die oordeelt of je voldoende matuur bent om als officiële scheidsrechter te fungeren. Tijdens deze wedstrijd wordt van de cursist verwacht dat hij of zij laat zien de kennis van het spelregelbewijs te kunnen toepassen en de vaardigheden zoals aangeleerd in de coachingsperiode onder de knie te hebben.
Als het oordeel van de coach ‘onvoldoende’ blijkt te zijn, heb je recht op één herkansing.
Indien de herkansing als ‘onvoldoende’ wordt beoordeeld, heeft de kandidaat geen recht op nog een tweede herkansing. De kandidaat kan zich  opnieuw aanmelden voor de betreffende module en dient dan het cursusgeld nogmaals te betalen.
Indien je de competitiewedstrijd bij de A-jeugd met goed gevolg hebt afgelegd, ontvang  je het certificaat ‘KBKB-scheidsrechter korfbal’.

Indien je coach oordeelt dat je na 3 praktijkgerichte oefenwedstrijden nog niet klaar bent voor een competitiewedstrijd, kan je op je eigen tempo nog verder oefenwedstrijden fluiten zonder coach. Je geeft zelf aan wanneer je denkt dat je klaar bent, een coach zal dan opnieuw oordelen. Je dient binnen het jaar na het halen van je spelregelbewijs een wedstrijd in de A-competitie gefloten te hebben.


Deelname gratis