19/11/2021
David Van den Bosch

Vanaf 20/11 verstrengen de geldende coronamaatregelen. Gelukkig blijft sportbeoefening voorlopig gespaard, maar op de beleving naast het veld is er wel een impact.


Maatregelen met betrekking tot het dragen van een mondmasker:

 • Van zodra je een indoor sportinfrastructuur betreedt, moet je verplicht een mondmasker dragen vanaf 10 jaar.
 • Het mondmasker is verplicht voor iedereen (medewerkers, officials, spelers, coaches, ...) in de gangen, tribunes en kleedkamers (behalve in de douche).
 • Je mag het mondmasker tijdelijk afzetten om iets te eten of te drinken.
 • Voor trainers wordt het dragen van een mondmasker sterk aanbevolen.
 • Voor wisselspelers wordt het dragen van een mondmasker sterk aanbevolen.
 • Tijdens het sporten moet je geen mondmasker dragen.

Maatregelen met betrekking tot publiek:

Er zijn geen beperkende maatregelen indien het publiek indoor onder de 50 personen en outdoor onder de 100 personen blijft. Let wel op de algemene mondmaskerplicht in indoorsportinfrastructuur en respecteer de 1,5 m afstand. 

Boven deze drempels zijn evenementen enkel nog mogelijk met Covid Safe Ticket (voor iedere bezoeker):

 • Voor deze ‘massa-evenementen’ is een toestemming van het lokale bestuur vereist.
 • Alle toeschouwers dragen verplicht een mondmasker vanaf 10 jaar.

Het CST kan mits duidelijk informeren van de deelnemers ook toegepast worden voor massa-evenementen met minder dan 50 personen binnen of 100 personen buiten. In dit geval is geen toestemming nodig van het lokaal bestuur.

Deelnemers en medewerkers aan evenementen worden in de regel niet tot het publiek gerekend in functie van de publiekslimieten. Ze worden enkel beschouwd als publiek indien ze zich voor of na de sportactiviteit actief onder het publiek begeven en er dus de facto deel van gaan uitmaken.

Maatregelen met betrekking tot kleedkamers/indoor sportaccommodatie:

Sedert 1 september 2021 is men verplicht om CO2-meters te hebben in de kleedkamers. De uitzondering hierop zijn kleedkamers waar de bezoekers minder dan 15 minuten verblijven, op voorwaarde dat men hiervoor over een actieplan beschikt.

 • Een kleedkamer kan door een individu of sportgroep niet langer dan 15 minuten gebruikt worden
 • Tussen individuen/sportgroepen moet een vrij tijdslot ingelast worden waarin de kleedkamer niet gebruikt wordt om maximaal te kunnen verluchten/ventileren.
 • Tijdens het gebruik van de kleedkamer houdt men het mondmasker zoveel mogelijk op (behalve tijdens douchen).

Maatregelen met betrekking tot horeca:

Sinds 1 november moet men in horecagelegenheden ook een toegangscontrole organiseren op basis van het Covid Safe Ticket. Zonder geldig CST mag men geen toegang verlenen tot de cafetaria. Het dragen van een mondmasker is verplicht behalve wanneer je zit. Uitbaters dienen over een beknopt draaiboek voor deze CST controle te beschikken. Zorg dat in dit draaiboek een nominatieve lijst is opgenomen met de personen die deze controle kunnen uitvoeren. De procedure uit dit draaiboek moet ook aan de klanten kenbaar gemaakt worden. Sportorganisaties kunnen hiervoor best enkele vaste medewerkers/vrijwilligers aanduiden die zullen instaan voor deze toegangscontrole. Hiervoor kan een smartphone met een CovidScanBe-app gebruikt worden.

Opgelet! Lokaal kunnen er strengere restricties gelden. Deze kan je nakijken op de website van jouw provincie of gemeente.

Op de site van Sport Vlaanderen vind je de laatste versie van het basisprotocol voor sport.

Bovenstaande maatregelen blijven normaal gezien van toepassing tot 28 januari 2022.