10/11/2021
David Van den Bosch

Tijdens het zaalseizoen 2021-2022 lanceert de KBKB een experiment in Topleague & Promoleague (A-achttallen) en U19 Top Zaal.


UPDATE 10 november 2021: De Raad van Bestuur van de KBKB stelt vast dat er momenteel een tekort aan juryleden is. De federatie kan daarom niet garanderen dat alle voorziene wedstrijden binnen dit experiment kunnen bemand worden met officials die hiervoor de juiste opleiding hebben gekregen. Dit lijkt ons een cruciale factor om het experiment correct uit te voeren en te evalueren achteraf. Daarom besliste de Raad van Bestuur om dit seizoen het experiment niet te doorgaan binnen U19 Top Zaal. Voor Topleague & Promoleague Zaal (A-achtallen) is er geen verdere wijziging. 

De eerder verdeelde teksten rond dit experiment werden in overleg met het Scheidsrechtercomité en het Comité Reglementen nog iets aangepast om bepaalde wedstrijdgebeurtenissen te voorzien. Hieronder vind je de nieuwe goedgekeurde tekst van het experiment.

Algemeen

 1. Verwijzend naar art. 88 Reglement van Wedstrijden wenst de Raad van Bestuur het experiment Tijdstraf en Groene kaart door te voeren voor de zaalcompetitie.
 2. Het experiment is een uitbreiding op § 4.6.f van de Officiële Spelregels KBKB.
 3. Het experiment zal worden toegepast voor 2 competitiejaren te beginnen met competitiejaar 2021-2022 bij Topleague & Promoleague Zaal (A-achttallen) en U19 Top Zaal.
 4. Ingeval er zich situaties zouden voordoen die niet in dit experiment voorzien zijn beslist de scheidsrechter.
 5. Het experiment kan, bij beslissing van de Raad van Bestuur, met maximum 2 competitiejaren verlengd worden.

 

Tijdstraf

 1. Er kan aan een speler op het speelgebied een tijdstraf opgelegd worden d.m.v. het tonen van een groene of gele kaart. Dit houdt in dat de speler dient plaats te nemen op de bank en onmiddellijk moet vervangen worden. Dit geldt als één van de toegestane wissels. In de loop van de tijdstraf is het de speler toegestaan om tijdens een time-out de bank te verlaten om de instructies mee te kunnen volgen. Tijdens de tijdstraf moet de speler zich volledig afzijdig houden van het spel.
 2. De scheidsrechter meldt het nummer van de gesanctioneerde speler aan de jury. De jury noteert het rugnummer van de gesanctioneerde speler samen met het begin en einde van de tijdstraf.
 3. Als er, om welke reden dan ook, geen wisselspelers beschikbaar zijn dan mag de gesanctioneerde speler, voor de duur van de tijdstraf, niet meer aan het spel deelnemen. Zij/hij moet worden vervangen. Indien er, ten gevolge van diverse sancties, zelfs tijdelijk, geen 6 spelers van hetzelfde achttal meer op het speelveld aanwezig zijn, of wanneer door de samenstelling van het achttal na toepassing van § 5.1 van de spelregels, het spelen onmogelijk wordt, zal de wedstrijd gestaakt worden. Voor het in gebreke blijvende achttal gelden de bepalingen van art. 99-2 Reglement van Wedstrijden.

 

Groene kaart

 1. Tijdens de wedstrijd kan de scheidsrechter een groene kaart tonen aan spelers of personen op de bank.
 2. Het getoond krijgen van een groene kaart leidt, voor spelers, tot een tijdstraf van 3 minuten werkelijke speeltijd.
 3. Ingeval een persoon op de bank, met uitzondering van de coach, een groene kaart getoond krijgt gelden gedurende de straftijd van 3 minuten de volgende maatregelen:
  • er mag geen wissel aangevraagd en of doorgevoerd worden behoudens ingeval van andere tijdstraf en/of kwetsuur van een speler;
 4. Ingeval de coach een groene kaart getoond krijgt gelden gedurende de straftijd van 3 minuten de volgende maatregelen:
  • er mag geen wissel aangevraagd en of doorgevoerd worden behoudens ingeval van andere tijdstraf en/of kwetsuur van een speler;
  • de coach mag de bank niet verlaten behoudens om tijdens een time-out zijn instructies te geven of om een wissel zoals hierboven beschreven aan te vragen.
 5. Een tweede groene kaart tijdens dezelfde wedstrijd aan dezelfde persoon is niet mogelijk.
 6. Na een gele kaart voor een persoon kan er aan dezelfde persoon geen groene kaart meer getoond.

 

Formele waarschuwing (gele kaart)

 1. De scheidsrechter kan een speler of iemand die op de bank zit een formele waarschuwing geven (gele kaart tonen).
 2. Gele kaart leidt, voor spelers, tot een tijdstraf van 5 minuten werkelijke
 3. Ingeval een persoon op de bank met uitzondering van de coach een gele kaart getoond krijgt gelden gedurende de straftijd van 5 minuten de volgende maatregelen:
  • er mag geen wissel aangevraagd en of doorgevoerd worden behoudens ingeval van andere tijdstraf en/of kwetsuur van een speler;
  • de coach mag de bank niet verlaten behoudens om tijdens een time-out zijn instructies te geven of om een wissel zoals hierboven beschreven aan te
 4. Ingeval de coach een gele kaart getoond krijgt gelden gedurende de straftijd van 5 minuten de volgende maatregelen:
  • de coach mag niet coachen noch de bank verlaten;
  • er mag geen wissel aangevraagd en/of doorgevoerd worden behoudens ingeval van een tijdstraf en/of kwetsuur van een speler;
  • Het aanvragen van spelerswissels moet in dit geval door de assistent-coach of, bij ontstentenis, de ploegafgevaardigde gebeuren;
  • er mag geen Time-out aangevraagd en/of doorgevoerd.
 5. Het disciplinaire gevolg van de gele kaart wordt bepaald door de betreffende artikels in het Reglement van Wedstrijden.