28/06/2021
Mercedes Van den Eynde

Maandag 14 juni hebben we in stijl het eerste traject van Baristaz afgeloten.


De eerste vijf clubs: Joki, KCBJ, Olympia Anderlecht, Spartacus NDN en Verde beten de spits af. 3 workshops lang kregen ze nuttige informatie, tips and tricks over goed besturen, vrijwilligers, een missie en visie uitwerken maar ook een sportief beleid uittekenen. Kortom een flinke boterham aan waardevolle info!

Tijdens elke workshop werd van de trajectteams een presentatie verwacht waarbij telkens een aantal elementen werden toegevoegd. Zodat op het slotevent een complete voorstelling van het traject gegeven werd. De laatste workshop bracht alle vergaarde informatie en inzichten samen. 

Alle trajectteams stelden er trots hun toekomstplannen voor. Opgebouwd rond verschillende thema's die uit de clubscans gekomen zijn. Zoals daar zijn: sportief beleid, financiën, maatschappelijke waarde van de club, vrijwilligers, communicatie, ledenbeleid, infrastructuur. Het is nu belangrijk dat de clubs hun plannen op een tijdlijn leggen om zo de acties in de praktijk te realiseren en prioritaire acties eerst aan te pakken.

Na afloop van het tweede traject wordt voor de 10 clubs een terugkommoment voorzien. Op die manier willen we een terugkoppeling realiseren. Daarnaast staat Mercedes vanuit de KBKB altijd klaar om de clubs te ondersteunen bij het concretiseren en omzetten van hun acties in daden!