19/04/2021
Stefaan Segers

We blikken terug op afgelopen Paasvakantie...


Nu de Paasvakantie afgelopen is, alsook onze kampen, blikken we tevreden terug op de afgelopen 2 weken. De trainers en de ondersteunende clubs gaven niet alleen vooraf (door de korte tijdspanne van organisatie) maar ook tijdens de Paaskampen blijk van een fantastische flexibiliteit & drive. Alle weersomstandigheden kwamen aan bod tijdens deze kampen maar niets kon het enthousiasme van onze kinderen en begeleiding stoppen. 

Langs deze weg willen we graag nogmaals KC Leuven, KC Voorwaarts en AGO Aalst danken voor de medewerking & steun.

Het Comité Sportkampen richt zijn pijlen nu reeds op aankomende zomer en de verdere voorbereidingen!