16/10/2020
David Van den Bosch

Volgend op de persconferentie van de federale overheid kwam de Raad van Bestuur van de KBKB deze avond in spoedzitting bij elkaar.


De overheid legde voorlopig geen verdere beperkingen op voor de georganiseerde sport. Gezien het stijgend aantal besmettingen heeft de Raad van Bestuur een beslissing genomen betreffende het verloop van de competitie.

Teams die niet kunnen spelen omwille van quarantaine of besmettingen onder hun spelers en teams die binnen de huidige situatie niet wensen blootgesteld te worden aan extra contacten, kunnen beslissen om geprogrammeerde wedstrijden van dit weekend niet te laten doorgaan. Dit zal kunnen zonder verdere sancties of boetes.

Elke club kan dit éénzijdig beslissen. We vragen echter wel om zo snel mogelijk de tegenstander, het Comité Wedstrijdzaken (wedstrijdverschuiving@korfbal.be) en het Scheidsrechterscomité (scheidsrechterscomite@korfbal1.be) te informeren. Dit ten laatste 4 uur voor de start van de wedstrijd.

Niet gespeelde wedstrijden van de seniorencompetitie zullen mogelijks opnieuw geprogrammeerd worden indien de coronamaatregelen het toelaten. Jeugdwedstrijden dienen niet opnieuw geprogrammeerd te worden. Het Comité Wedstrijdzaken en de Directie Jeugd zullen samen de indeling voor de zaalcompetitie bepalen op basis van de beschikbare informatie.

De Raad van Bestuur van de KBKB wacht verder de vernieuwde protocollen over sport van de overheid af en zal op basis hiervan verdere beslissingen nemen over het vervolg van de competities.

Zorg voor jezelf en mekaar.