10/10/2020
YVES DAELMANS

Gezien de huidige COVID-19 omstandigheden, heeft het comité topkorfbal (CTK) beslist om alle nationale selectietrainingen, van de U13 talentontwikkeling tot en met de Diamonds, uit te stellen.


Technisch directeur, Jan Nelen, legt uit: "Aangezien de gezondheid van onze atleten primeert hebben we beslist om geen extra contactmomenten met geselecteerden uit verschillende clubs te organiseren. De organisatie van de clubcompetitie gaat voor en deze wordt momenteel reeds bemoeilijkt door de sterke stijging van het aantal besmettingen."

"Alle trainingen voor alle nationale selecties (U13, U15, U17, U21 en Diamonds) worden opgeschort tot na de zaalcompetitie.  Voor de U19 bekijken we dit in functie van het al dan niet plaatsvinden van het WK in het voorjaar. We gaan dus geen jaarprogramma draaien, maar de selecties zullen zoals vroeger een voorbereiding kennen per tornooi. Er zal door de bondscoaches een alternatief programma opgesteld worden naar aanloop van de verschillende events."

"Helemaal stilvallen gaan we echter niet doen. De komende periode zullen we aanwenden om het korps van bondscoaches te verbinden en te versterken en dit via verschillende workshops onder leiding van Detlef Elewaut en Johannis Schot."
 
Voor de talentontwikkeling U13-U15 werd er de laatste weken achter de schermen veel werk verricht om op 12 oktober te kunnen opstarten. 
 
"Op dit ogenblik ziet de COVID-19 situatie er helemaal niet rooskleurig uit. Ook hebben we vernomen dat reeds enkele jeugdploegen wedstrijdverschuivingen hebben moeten aanvragen wegens besmetting of quarantaine" geeft Christel Gerardts, voorzitster CTK-talentontwikkeling, aan. "Gezien de nieuwe en verstrengde maatregelen die genomen worden op alle niveaus om de verspreiding van het virus te beperken, is het niet mogelijk om op een verstandige manier en 100% coronaproof de talentontwikkeling op maandag 12 oktober te laten starten. Naast het sportieve is het ook onze prioriteit om iedereen gezond te houden zodat we alsnog onze competitie 2020-2021 kunnen afwerken. Waarschijnlijk zullen er binnenkort midweek inhaalwedstrijden komen en is dit al een extra bubbelbelasting. We zijn ons zeer bewust dat vele betrokkenen teleurgesteld zullen zijn, ook voor ons is dit geen eenvoudige beslissing, maar de enige juiste op dit ogenblik.  Na de zaalcompetitie gaan wij de situatie terug evalueren en een verdere planning uitwerken."