09/10/2020
Mercedes Van den Eynde

De coronacrisis dwingt ons om creatief te zijn. Daarom pakken we dit seizoen de regiovergaderingen anders aan. 


Omdat wij het belangrijk vinden om zeker in deze tijden voeling met onze clubs te behouden, zijn we op zoek gegaan naar veilige manieren om de regiovergaderingen toch door te laten gaan. Fysieke vergaderingen zijn momenteel uit den boze. Daarom voorzien wij vanuit de KBKB 3 data waarop jullie als club kunnen inschrijven om deel te nemen aan de online versie van de regiovergaderingen. Jullie hebben de vrije keuze om 1 datum uit de voorgestelde lijst te kiezen. Om de groepen overzichtelijk te houden, beperken we het maximaal aantal clubs per online vergadering op 15. Dit betekent dat de eerste 15 clubs die zich voor een datum inschrijven deze datum toegewezen krijgen. De vergaderingen zullen via teams verlopen op gelijkaardige wijze waarop de laatste Algemene Ledenvergadering is doorgegaan.

De voorgestelde data zijn:

- Donderdag 29 oktober om 20u volzet

- Maandag 9 november om 20u volzet

- Maandag 16 november om 20u

De voorlopige agenda:

- Voorstelling algemene lijnen beleidsplan 2021-2024

- Voorstelling doelstellingen beleidsplan sportclubondersteuning

- Rondvraag corona initiatieven

 

Inschrijven kan nog tot en met 30 oktober via onderstaande link.

https://app.twizzit.com/v2/public/form/19a8d4c6e2083099210752265bca3d1b