30/06/2020
Alexis Elewaut

Heb je al een sportpedagogisch diploma behaald in binnen- of buitenland?


Je kan als cursist assimilaties (gelijkstellingen) aanvragen met onze opleidingen.
Alle kwalificaties die momenteel kunnen leiden tot de toekenning van assimilaties, vind je terug op de Assimilatietabel VTS.
Na goedkeuring van jouw aanvraag ontvang je een digitaal bewijs van je assimilatie, maar geen VTS-diploma aangezien je
de opleiding waarmee je gelijkstelling vraagt niet hebt gevolgd bij VTS. Onderstaande procedure helpt jou om een
assimilatieaanvraag in te dienen.
Hoe assimilaties aanvragen?
Stap 1: Je meldt je aan op onze databank (VOTAS)
(indien je reeds eerder aangemeld had, kan je meteen naar Stap 2)
1) Via onze website maak je een gebruikersprofiel aan via de rubriek links ‘Mijn VTS’.
2) Je ontvangt per mail je persoonlijke gebruikersnaam waarmee je in combinatie met je wachtwoord kan
aanmelden
Stap 2: Je meldt aan met je gebruikersnaam en wachtwoord op onze website.
Stap 3: Ga in de linkermenu naar ‘VTS-digiloket’
Soort: Assimilatie
• Klik op ‘Doorgaan’
• Vul de nodige gegevens in
• Selecteer een VTS-opleidingsrichting (Sporttakgericht/Beroepsgericht/Begeleidingsgericht)
• Selecteer een Sporttak/Niveau/Opleiding indien van toepassing
• Voeg een Bijlage toe (een duidelijk kopie van je reeds behaalde kwalificatie)
• Klik op ‘Opslaan’
• Je ontvangt een mail zodra je aanvraag behandeld is
De kwalificaties die reeds in jouw account opgenomen werden in het verleden, vind je bovenaan ‘VTS-digiloket’ terug.
Indien jouw kwalificatie niet vermeld staat op de Assimilatietabel VTS en je van oordeel bent dat je wel recht hebt op een
assimilatie, kan je een EVK-procedure indienen via onze website.

Assimilatie