20/03/2020
Mercedes Van den Eynde

Inmiddels zijn de scholentoernooien in Kortrijk afgelopen. Dit vonden wij de gepaste moment om een korte stand van zaken te geven.


Begin van dit jaar werden op een heel aantal Kortrijkse scholen korfbalinitaties gegeven. Dit betekende het startschot voor de scholen in hun voorbereiding naar de toernooien die begin maart georganiseerd werden. Ongeveer 300 kinderen uit het vierde leerjaar namen enthousiast deel aan het toernooi. 

Ondanks het succes van de scholentoernooien werden we omwille van het coronavirus verplicht om de geplande initiatiereeks te annuleren. Dit betekent dat er dit schooljaar geen vervolg zal komen. De huidige toestand houdt ons echter niet tegen om onze blik al op volgend schooljaar te richten.

Momenteel zijn we volop bezig met de plannen voor schooljaar 2020-2021 concreet vorm te geven. Hierbij zullen we trachten het aanbod korfbal in de Kortrijkse regio uit te breiden. Daarnaast zullen er extra acties ondernomen worden op vlak van communicatiestrategieën. 

We onthouden vooral het enthousiasme dat leeft in de Kortrijkse scholen voor de korfbalsport en zetten onze plannen verder!