09/12/2019
Mercedes Van den Eynde

Wanneer valt je club nu onder de vennootschapsbelasting en wanneer blijf je onder de rechtspersonenbelasting?


De nieuwe wet voor vennootschappen en verenigingen laat meer ruimte voor vzw's op vlak van winstoogmerk. Deze wet staat winstoogmerk toe zolang er geen sprake is van winstuitkering. Dit is enkel toegestaan binnen een vennootschap. Statutair kan het interessant zijn om de doelstellingen te verruimen en winstoogmerk op te nemen maar let op voor de fiscale gevolgen hiervan!

Heel algemeen gesteld kunnen we zeggen dat bedrijven vennootschapsbelasting dienen te betalen terwijl vzw's onder de rechtspersonenbelasting vallen. Wanneer we echter in de praktijk gaan kijken, blijkt het niet zo zwart-wit te zijn.

  • Verricht je vzw als enige activiteit een economische handeling dan zal de vereniging onder de vennootschapsbelasting vallen. In dit geval zal in de statuten het hoofddoel van commerciële aard zijn. Voor sportclubs wordt dit best vermeden aangezien sociale en sportieve doelstellingen prioritair zouden moeten zijn.
  • Wat gebeurt er in een situatie waarbij een combinatie van economische en niet-economische handelingen wordt gemaakt. Willen jullie met jullie club onder de rechtspersonenbelasting blijven vallen, hou dan rekening met volgende criteria:

         - Het gaat om alleenstaande of uitzonderlijke verrichtingen.

         - De verrichtingen zijn beleggingen van fondsen ingezameld in het kader van het statutaire doel. 

         - De verrichtingen die een nijverheids- of handelskarakter hebben, zijn slechts bijkomstig van aard.

Een belangrijke kanttekening is dat bovenstaande criteria steeds bekeken moeten worden situatie per situatie.

Wil je graag over dit onderwerp meer weten? Lees dan zeker het artikel van Sylvia Thienpont over de rechtspersonenbelasting in VZW Actueel nr. 17 van 4 oktober 2019.

Twijfels onder welke belasting jouw korfbalclub valt? Schrijf je dan in voor een fiscale begeleiding van het Dynamo Project. Inschrijven kan hier

 

Bron: Dynamo Project