15/11/2019
YVES DAELMANS

De afscheidsplechtigheid gaat door op zaterdag 23 november 2019 om 14u30 in de aula van Uitvaarten Andre Lenchant, Kerkhofstraat 326 te Boom. 


Vanmorgen is Raymond Van bosch op 78 jarige leeftijd zachtjes ingeslapen.

Hij was de echtgenoot van Anny Blyweert en heeft haar menige uren moeten missen met haar korfbal”job” als voorzitter van het scheidsrechterscomité.  Hij maakte die tijd vol door zich in te zetten voor zijn club AKC/Luma (toogdiensten, penningmeester, ploegafgevaardigde, …)

Raymond heeft ook enige jaren gezeteld in het Comité van Toezicht van de KBKB.

Langs deze weg willen we onze oprechte deelneming aanbieden aan Anny, zijn kinderen en kleinkinderen.