08/08/2019
Mercedes Van den Eynde

Sinds enkele jaren ondersteunt Sport Vlaanderen evenementen die mensen aanzetten tot sporten. 


Hierbij maken ze geen onderscheid tussen een organisatie op federatieniveau of clubniveau. Daarnaast komen zowel competitieve als recreatieve events in aanmerking voor een financiële tegemoetkoming. 

Om een geldig dossier in te dienen moet jouw evenement aan minstens één van de onderstaande doelstellingen voldoen:

  • Verhogen van de participatie van sporters
  • Niet sporters aanzetten tot sportparticipatie
  • Bijdragen tot de branding van het Vlaamse sportbeleid
  • Bijdragen tot de branding van Vlaanderen als (top)sportregio
  • Verhogen van de maatschappelijke relevantie van sport
  • Realiseren van topsportdoelstellingen

Het maximale subsidiebedrag ligt vast op 25% van de geraamde kosten voor het betreffende event. Een dossier opmaken en indien is dus zeker de moeite waard!

Op deze link kan je nakijken welke events reeds van deze subsidie hebben kunnen genieten. Zoals je zal zien gaat het hier over een heel uitgebreid aanbod van zeer diverse en uiteenlopende sportevenementen. 

Organiseert jouw club volgend jaar een sportevent? Neem dan zeker een kijkje op deze link en dien jullie dossier in voor eind september. 

Bron: VSF en Sport Vlaanderen