20/06/2019
ALEXIS ELEWAUT

Coachlicentie vernieuwing van het seizoen 2019 2020 


Er zijn  twee soorten coachlicenties vanaf het seizoen  2019 -2020

 • Coachlicentie A
 • Coachlicentie B

 

Waar zijn de coachlicenties verplicht:

 

 • Alle A-achttallen van zaal 1steklasse (Top League): Coachlicentie A
 • Alle A-achttallen van zaal 2deklasse (Promo League) en alle achttallen van jeugd Top Zaal U19 – Top Zaal U16 – Top Zaal U14 en Top Zaal U12 : Coachlicentie B of A of

 

Vereisten om een nieuwe coachlicentie te verkrijgen vanaf seizoen 2019-2020:

 

 • Alle aanvragers moeten, zowel voor licentie A als B :
 • in het bezit zijn van een recent spelregelbewijs MasterZ.be

 

 • Voor een coachlicentie A:

 

 • Minstens trainer B korfbal of korfbaltrainer 4 (KNKV)
 • Initiator korfbal en – afzonderlijk beschouwd -
  • of gedurende de laatste 5 jaar, 3 jaar speler zijn geweest in het A- achttal van een club uit de senioren League Veld of Zaal,
  • of gedurende de laatste 5 jaar, 3 jaar T1 of T2 zijn geweest bij een A-achttal van een club uit de senioren League Veld of Zaal

 

 • Voor een coachlicentie B

 

 • Minstens initiator korfbal of korfbaltrainer 3 (KNKV)

 

Vereisten om een coachlicentie te verlengen vanaf seizoen 2019-2020:

 

 • Voldoen aan de voorwaarden voor het bekomen van een coachlicentie A of B of hernieuwing als “Ervaringsdeskundige”, bekomen op basis van de vorige regeling.
 • Minstens 1 sport gerelateerde bijscholing KBKB of VTS per jaar gevolgd hebben (bewijs bijvoegen).

 

Overgangsmaatregel voor “Ervaringsdeskundigen” op basis van vorige regeling.

Voor hernieuwingen van de licentie als Ervaringsdeskundige aangevraagd tijdens het competitiejaar 2019-2020 geldt m.b.t. de verplichte bijscholingen de voorwaarde uit de vorige regeling t.t.z. “minstens 2 bijscholingen (VTS of K.B.K.B.) op sporttechnisch niveau”. 

Wat zijn bijscholingen KBKB of VTS:

Van al deze bijscholingen kan je een deelname attest downloaden op mijn VOTAS (database van VTS). Dit attest moet als bewijs gebruikt worden.

Inlichtingen Liesbeth Neirinckx

Sporttechnisch Coördinator KBKB-Vlaamse Liga

liesbeth.neirinckx@korfbal.be

Aanvraagprocedure

 • Een aanvraag tot het verkrijgen van een coachlicentie indienen. Hiervoor dient het aanvraagformulier (te vinden op de KBKB-website) volledig ingevuld en ondertekend met een kopie van het vereiste attest(en)/diploma(‘s), te worden opgestuurd aan het secretariaat KBKB.
 • De bijdrage van € 50,00 storten op de rekening van de KBKB met vermelding van identiteit van de coach.
 • De coachlicentie wordt op het thuisadres bezorgd.
 • De namen van de coaches met een geldige coachlicentie zullen gepubliceerd worden op de website van de KBKB.

Geldigheidsduur

 • Een coachlicentie is drie jaar geldig.

Waar wordt de bijdrage coachlicenties aan besteed:

 • Alle bijscholingen KBKB zijn voor leden van de federatie vanaf 2019 gratis. 
 • Aanmaken en versturen van de coachlicenties 2019- 2020