31/05/2019
ALEXIS ELEWAUT

Tegen wanneer moeten de statuten aangepast zijn aan het WVV


Dit moet gebeuren tegen 1 januari 2024.

Het wetboek is in werking getreden op 1 mei 2019, behalve voor rechtspersonen die al vóór deze datum bestonden en waarvoor een overgangsregeling is uitgewerkt.

Op bestaande vzw's is het WVV voor het eerst van toepassing op 1 januari 2020. Elke op 1 mei 2019 bestaande vzw moet de statuten aanpassen.

Vzw's moeten hun statuten in overeenstemming brengen met het WVV ter gelegenheid van de eerstvolgende statutenwijziging na 1 januari 2020, maar mogen ook voor deze datum reeds de statuten aanpassen. In ieder geval moeten de statuten uiterlijk op 1 januari 2024 met de bepalingen van het WVV in overeenstemming worden gebracht.

De leden van het bestuursorgaan zijn persoonlijk en hoofdelijk aansprakelijk voor de schade geleden door de vereniging of door derden ten gevolge van de niet-nakoming van deze verplichting.

Inschrijven: https://www.dynamoproject.be/

Bijscholingen:
Datum: woensdag 05 juni 2019
Tijdstip: 19:30 tot 22:00
Locatie: Braxgata Braxhouse Kapelstraat 145 Boom
 
Datum: donderdag 20 juni 2019
Tijdstip: 19:00 tot 22:00
Locatie: Sportcafé De Finale Mol
 
Standaardtarief:
Sportclubbestuurder erkende federatie: 12.50 €
Medewerker erkende federatie: 12.50 €
Sportclubbestuurder niet-erkende federatie: 30.00 €
Medewerker niet erkende federatie: 30.00 €
Ambtenaar: 20.00 €
Onderwijs: 20.00 €
Andere: 30.00 €

Modelstatuten