28/01/2019
David Van den Bosch

Ingeval een geprogrammeerde wedstrijd uiteindelijk niet gespeeld kan worden, dient het Comité Wedstrijdzaken hier van op de hoogte gebracht te worden.


Een wedstrijd kan stopgezet of niet gespeeld worden door overmacht (bv elektriciteitspanne). Bij dit soort incidenten, is het zaak zo snel mogelijk het Comité Wedstrijdzaken hier van op de hoogte te stellen. Dit kan door te mailen naar Marina Loyens. Het is in deze situatie niet nodig om een score/code in te geven op de website.