korfbal.be
Trainer B Antwerpen

Niet vergeten dat in de toekomst een Tr.B –diploma zal vereist worden om te coachen in top-en promoleague alsook in de hoogste jeugdreeksen . De kandidaten moeten wel in het bezit zijn van het diploma Tr.B Algemeen gedeelte en algemeen gedeelte instructeur B! De inschrijvingen zijn al volop aan de gang.

Door het volgen van deze opleiding leert de cursist in te staan voor het trainen , coachen en vervolmaken van competitieve korfballers (jongeren, adolescenten en volwassenen) tot op het nationaal niveau, rekening houdend met de ontwikkelingskenmerken van de doelgroep en de ontwikkelingslijn van de korfbalsport, teneinde de sporters via aangepaste sporttechnische, -tactische en conditionele trainingsopbouw te laten doorstromen naar een hoger niveau en prestatiedoelen te bereiken.

Kwalificatievoorwaarden:

  • het diploma van “initiator Korfbal” bezitten of ermee gelijkgesteld zijn

  • geslaagd zijn voor het Algemeen gedeelte TR.B of ermee vrijgesteld zijn (zie vrijstellingstabel www.bloso.be/vts)

    De sportspecifieke opleiding omvat 103 uren (waarvan 17 uren stage ), 3 modules en 6 vakken.


 


Prijs: 0,00 €

Sessies

Cursusmateriaal

Sport Vlaanderen Team Belgium Arena Bego NDN Jako Euro Millions Sportbeat Antwerpen Sport Beslist.be Crossroad Consulting TDD Engineering