korfbal.be
Houdingstraining VTS Plus

Houdingstraining (stabiliteit, vormspanning, core-stability, body-balance,…) kan best beschouwd worden als een door wetenschappelijke literatuur onderbouwde maar bovenal prestatie/trainingsgeoriënteerde samenvatting van bovengenoemde trainingsvormen. Concreet focust ‘houdingstraining’ zich op een evenwichtige ontwikkeling van zowel diep als oppervlakkig gelegen buik- en rugmusculatuur en op de ontwikkeling van sommige spieren ter hoogte van de bekken- en hoofd/nek regio. Het ultieme doel van houdingstraining is een basis te creëren voor efficiënte beweging van de romp en/of de extremiteiten.

Een volledig bijscholingstraject 'houdingstraining' bestaat uit 3 delen:

Deel 1: Tijdens deze bijscholing (1 avond) wordt kennis gemaakt met houdingstraining. Wat is houdingstraining? Waarom moet je hier als trainer aandacht voor hebben? Wat zijn houdingsspieren? Wat zijn bewegingsspieren? Wat is actieve lenigheid? Wat is passieve lenigheid? ...

Deel 2: Dit deel wordt gegeven op twee avonden. De eerste avond wordt gefocust op het trainen van actieve controle, de tweede avond wordt gespendeerd aan het trainen van bewegingsbereik. Je leert hoe je een hoofddoelstelling bepaalt rond deze topics en hoe je deze hoofddoelstelling kan vertalen in een effectief schema.

Deel 3: Tijdens dit laatste deel van het traject wordt samen een volledige houdingstraining doorgenomen, zowel voor houdingsspieren als voor bewegingsbereik. Op deze avond krijg je heel wat tips (wat zeg ik, wat zeg ik niet, hoe kan je differentiëren ...) aangeboden waarop je als trainer kan letten bij het aanbieden en verbeteren van deze oefeningen.

Let op!

Het is ten zeerste aanbevolen de sessies samen of in chronologische volgorde, te volgen. De verschillende sessies bouwen immers steeds verder op de voorgaande.

Wanneer je aan meerdere delen wil deelnemen, moet je voor elk deel afzonderlijk inschrijven.Prijs: 25,00 €

Sessies

Kristof Huts is licentiaat Lichamelijke Opvoeding en behaalde in 2007 zijn doctoraat Lichamelijke Opvoeding aan de Vrije Universiteit Brussel. Hij houdt zich hoofdzakelijk bezig met houdingstraining en bewegingsanalyse. Hij is werkzaam als zelfstandig expert/consulent binnen topsport, onder andere voor Bloso en tal van Vlaamse sportfederatie en begeleidde al heel wat beloftevolle jongeren. Kristof Huts is tevens organisator van en spreker op tal van congressen, symposia, studiedagen en seminaries.

Cursusmateriaal

Sport Vlaanderen Team Belgium Arena Bego NDN Jako Euro Millions Sportbeat Antwerpen Sport Beslist.be Crossroad Consulting TDD Engineering