korfbal.be
Aspirant-initiator in de Noord-Antwerpse regio
Gepubliceerd: 15/03/2018 - COT

Op maandag 16 april net na de Paasvakantie, start de aspirant-initiator op de mooie sportaccommodatie van ASKC, sportcomplex “De Zeurt” te Schoten.

Deze laagdrempelcursus is gericht naar de sportieve behoeften van onze allerjongste korfballertjes U6, U8 en U10. Een goede opportuniteit om belangstellende jongeren en ouders aan te zetten om deze opleiding te volgen.

Deze praktijkgerichte cursus van 16 uren wordt op volgende data aangeboden: maandagen 16, 23 en 30 april telkens van 19.00-22.00 en op zaterdagen 28 april en 5 mei telkens van 9.00-12.30.

De deelnemers krijgen een schriftelijke cursus die juist is ge-up-dated. GEEN examen maar enkel een evaluatie !

De clubs die hun allerjongste jeugdleden een betere verantwoorde opleiding willen meegeven, mogen zeker niet ontbreken op deze afspraak.

Inschrijven verplicht via website www.korfbal.be/opleidingen -> registratie nodig + melding aan liesbeth.neirinckx@korfbal.be en daniel.de.rudder@korfbal.be waar eventueel bijkomende informatie kan ingewonnen worden.

Deelnamevoorwaarde: 16 jaar zijn of in het jaar waarin de cursus plaatsvindt.

Inschrijfgeld: 45,00 euro op rekeningnummer BE71 0680 6134 7069 – bic: GKCCBEBB

Sport Vlaanderen Team Belgium Arena Bego NDN Jako Euro Millions Sportbeat Antwerpen Sport Beslist.be Crossroad Consulting TDD Engineering