korfbal.be
Overlijden Adri Zwaanswijk
Gepubliceerd: 18/02/2018 - Bondsbureau (JR)

Na een periode van afnemende gezondheid is Adri Zwaanswijk, lid van verdienste van de KBKB, erelid van het KNKV en honorary member van de IKF woensdagochtend 24 januari overleden. Hij is 89 jaar geworden.

Zijn overlijden betekent een groot verlies voor de hele korfbalwereld, die dankzij “Zwaan” heel wat groter is geworden dan alleen Nederland en België. Hij was de grondlegger van de topsportbenadering maar ook de bedenker van pupillenkorfbal met een lagere korf en een kleinere bal. Hij was de aanjager van de kunststofkorf en dankzij hem spelen we nu met het “zwaan”ovaal. Onze olympische ambitie komt voort uit zijn pionierswerk. We zijn Adri zeer erkentelijk voor zijn jarenlange inzet en wensen zijn familie en nabestaanden veel sterkte bij het verwerken van dit verlies.

Vanwege korfballend België
Sport Vlaanderen Team Belgium Arena Bego NDN Jako Euro Millions Sportbeat Antwerpen Sport Beslist.be Crossroad Consulting TDD Engineering