korfbal.be
NASCHOOLS OPENSTELLEN VAN SCHOOLINFRASTRUCTUUR
Gepubliceerd: 17/11/2017 - Alex Elewaut

Ministers Philippe Muyters en Hilde Crevits sloegen in 2016 de handen in elkaar om de bestaande schoolsportinfrastructuur na de schooluren beschikbaar te stellen voor sportclubs, sportdiensten en andere sportorganisaties. De interesse van scholen was groot. Daarom besliste de regering recent om een tweede projectoproep te lanceren.

De projectoproep richt zich naar scholen die na schooltijd, tijdens het weekend en in schoolvakanties hun sportinfrastructuur willen openstellen.

Geselecteerde scholen zullen hierbij zowel praktisch als financieel ondersteund worden. De financiële ondersteuning geldt zowel voor infrastructuurwerken als voor exploitatiekosten. In totaal is er voor deze projectoproep 6.000.000 euro beschikbaar bij de beleidsdomeinen sport en onderwijs samen. Voor de praktische ondersteuning van scholen werd een begeleidingsfunctie toegekend aan het Vlaams Instituut voor Sportbeheer en Recreatiebeleid (ISB).

Meer informatie vind je via deze link(externe link). De volledige projectoproep kan je hier nalezen.

Ook voor sportfederaties en sportclubs!

Clubs of federaties kunnen geen dossier indienen, maar ze kunnen wel de trekker zijn van een dossier of een nabijgelegen school of sportdienst overtuigen een dossier op te maken. We raden federaties (indien van toepassing) dus aan om deze projectoproep te communiceren aan sportclubs en zelf ook actie te ondernemen indien ze opportuniteiten zien voor één van hun clubs of activiteiten.

Sport Vlaanderen Team Belgium Arena Bego NDN Jako Euro Millions Sportbeat Antwerpen Sport Beslist.be Crossroad Consulting TDD Engineering