korfbal.be
Coachlicentie aanvragen KBKB
Gepubliceerd: 31/10/2017 - Alex Elewaut

Coachlicentie aanvragen KBKB

Een coachlicentie is momenteel verplicht bij het coachen van zaalwedstrijden van de 1ste ploeg in Top- en Promoleague en bij U19 A, U16 A, U14 A en U12 A (titelreeksen jeugd zaal)

Een coachlicentie kan men aanvragen door middel van een aanvraagformulier die men terug kan vinden op onze site. (Ga naar KBKB – documenten – onder formulieren vindt u de aanvraagformulieren coachlicentie).

U kan het aanvragen als gediplomeerde VTS (initiator, Trainer B, Trainer A) of als Trainer 3 of Trainer 3 van Nederland. Voor deze diploma’s moet zijn competenties niet bewijzen.

Of als ervaringsdeskundige:

Over welke competenties moet men beschikken om in aanmerking te komen voor een coachlicentie als ervaringsdeskundige.

Speler: (attest ervaringsdeskundige blijft 3 jaar geldig tot het behalen van een trainersdiploma korfbal):

De laatste vijf jaar drie jaar actief geweest in eerste team top of promoleague

Of

De laatste 10 jaar 10 caps U23 of senioren

Coach:

De laatste 5 jaar, drie jaar actief geweest te zijn in top, promoleague of hoofdklasse mits een schriftelijk bewijsstuk.

Of

Laatste 5 jaar, drie jaar actief in een titelreeks U12-U14-U16-U19 jeugd zaal mits een schriftelijk bewijsstuk.

Of

Laatste 5 jaar, 3 jaar competenties opgedaan als T2 bij hoofdtrainer TR A VTS of trainer 4 Nederland met bewijzen

Of

Laatste 10 jaar, gedurende 5 jaar gewerkt in de jeugdopleiding van de vereniging als trainer of als jeugdsportcoördinator met het nodige, gemotiveerde bewijsstuk.

Of

Bachelors en Masters LO met korfbalervaring (assimilatie in de toekomst)

Of

Starten en slagen in de initiatorcursus in het jaar van de aanvraag van het attest.

Of

De laatste 5 jaar, drie jaar jeugdcoördinator geweest zijn bij een vereniging met meer dan 75 jeugdleden

Om het attest als ervaringsdeskundige te behouden moeten de betreffende personen 2 sporttechnische clinics of workshop per kalenderjaar ( 6 bij nieuwe aanvraag) kunnen voorleggen om een vernieuwing te krijgen als ervaringsdeskundige

Hoe aanvragen:

Digitaal:

ü Document is: Aanvraagformulier coachlicentie _digitaal.xlsx

ü Terug te sturen aan liesbeth.neirinckx@korfbal.be

ü Digitale pasfoto aanhechten

ü Diploma selecteren en, ingeval van diploma IKF of KNKV, gescande kopij aanhechten (niet ingeval van ervaringsdeskundige).

Manueel

ü Document is: Aanvraagformulier coachlicentie _manueel.pdf

ü Terug te sturen aan het bondsbureau (G. Vervoortstraat 4, 2100 DEURNE)

ü Pasfoto bijvoegen

ü Diploma aankruisen en, ingeval van diploma IKF of KNKV, kopij bijvoegen (niet ingeval van ervaringsdeskundige).

De licenties worden opgestuurd naar het thuisadres van de coach nadat de betaling is aangekomen op de rekening van K.B.K.B.: BE 71 0680 6134 7069 (met vermelding van de naam en adres van de aanvrager coachlicentie).

De licentie wordt, na ontvangst van uw storting, ten laatste 14 dagen voor aanvang van de zaalcompetitie, opgestuurd naar uw thuisadres.

Aanvragen die minder dan 14 dagen voor aanvang van of tijdens de zaalcompetitie worden gedaan of waarvoor de betaling slechts dan wordt ontvangen, zullen ten laatste 7 dagen na ontvangst van de betaling opgestuurd worden.

Sport Vlaanderen Team Belgium Arena Bego NDN Jako Euro Millions Sportbeat Antwerpen Sport Beslist.be Crossroad Consulting TDD Engineering