korfbal.be
Jaarlijkse verplichtingen vzws
Gepubliceerd: 6/10/2017 - David Van den Bosch

Iedere vzw is verplicht om jaarlijks een aantal terugkerende daden te stellen om in orde te zijn met alle wetgeving. Hieronder lijsten we nog eens de belangrijkste zaken op.

Bestuurlijk:

De vzw moet jaarlijks minstens één algemene vergadering organiseren en hiervan een verslag opmaken.

De vzw moet jaarlijks minstens één vergadering van de Raad van Bestuur organiseren en hiervan een verslag opmaken.

De vzw moet zorgen voor de publicatie van correcte bestuurslijst bij de griffie van de Rechtbank van Koophandel.

De vzw moet zorgen voor de publicatie van de recentste statuten bij de griffie van de Rechtbank van Koophandel.

Boekhoudkundig:

Jaarlijks moet de boekhouding goedgekeurd worden door de Algemene Vergadering. Hiervan moet een uittreksel worden neergelegd bij de griffie van de Rechtbank van Koophandel.

Jaarlijks moet de begroting worden goedgekeurd door de Algemene Vergadering.

Fiscaal:

Elke vzw dient jaarlijks de rechtspersonenbelasting in te vullen. Indien belastbare handelingen worden gesteld, moeten deze worden aangegeven, anders dient de blanco aangifte teruggestuurd te worden.

Elke vzw dient jaarlijks de patrimoniumtaks te betalen voor 31 maart of indien geen taks verschuldigd is, de brief terug te sturen.

Mocht je bestuur hierover nog vragen hebben, mag men steeds het bondssecretariaat contacteren.

Sport Vlaanderen Team Belgium Arena Bego NDN Jako Euro Millions Sportbeat Antwerpen Sport Beslist.be Crossroad Consulting TDD Engineering