korfbal.be

Jeugdscorekaart

De jeugdscorekaart is het jeugdsportproject van de KBKB-Vlaamse Liga in samenwerking met Sport Vlaanderen. Het project heeft als doelstelling de kwaliteit en de kwantiteit van de clubs te gaan verhogen.

Dit wordt gemeten aan de hand van opgestelde criteria in volgende domeinen: beleid, marketing, effectiviteit, opleiding algemeen en opleiding trainers. Deze parameters worden jaarlijks aangepast aan de wijzigende korfbalstructuren en de steeds hogere eisen aan de korfbalclubs met jeugdwerking. Op basis van een puntensysteem ontvangen de clubs een financiële toelage om hun jeugdwerking te ondersteunen.
 

Het reglement van de Jeugdscorekaart vind je hier terug.


Meer informatie over het Vlaamse sportbeleid op deze website.

Meer informatie: Liesbeth.Neirinckx@korfbal.be

Sport Vlaanderen Team Belgium Arena Bego NDN Jako Euro Millions Sportbeat Antwerpen Sport Beslist.be Crossroad Consulting TDD Engineering